Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

8

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Từ NPC Sơn Trại Đến Đại BOSS (Dịch)

Truyện có 1736 chương.
1
Không muốn làm NPC pháo hôi
2
Nhập võ tầng 2
3
Sức mạnh tăng cấp số nhân
4
Đi vững từng bước
5
Trại chủ
6
Đồ rơi ra từ boss
7
Lệnh bài trại chủ
8
Bị gài bẫy
9
Thế lực tiếp giáp Lương Sơn Trại
10
Cộng điểm Hắc hổ đao pháp
11
Có đội buôn
12
Thương hội Thừa Vận
13
Giết người phóng hỏa
14
Cuộc đời cần có mục tiêu
15
Người chơi xuất hiện
16
Đoán thể kinh viên mãn
17
Loạn Thạch Lâm
18
NPC hình người
19
Gây chiến
20
Thực lực kinh người
21
Kết thúc trong tích tắc
22
Thăm dò
23
Người lưu lạc
24
Người lưu lạc 2
25
Nhân tài kỹ thuật
26
Nhân tài kỹ thuật 2
27
Đánh hội đồng
28
NPC farm người chơi?
29
NPC farm người chơi? 2
30
Tai họa ngầm
31
Tai họa ngầm 2
32
Khí huyết hưng thịnh
33
Tai họa sơn phỉ
34
Tai họa sơn phỉ 2
35
Chuẩn bị ra tay
36
Chuẩn bị ra tay 2
37
Liên tiếp tăng lên
38
Liên tiếp tăng lên 2
39
Tai họa sơn phỉ tiếp diễn
40
Chém dưa thái rau
41
Chém dưa thái rau 2
42
Trưởng thôn Vệ Mân
43
Sự lột xác của đao pháp Hắc Hổ
44
Sự lột xác của Đao pháp Hắc Hổ 2
45
Trại chủ Lương Sơn đánh đến rồi
46
Trại chủ Lương Sơn đánh đến rồi 2
47
1 chọi 1000
48
1 chọi 1000 (2)
49
Cấp thế lực
50
Cấp thế lực 2
51
Chúng ta xem như đã kết mối thù này rồi
52
Cốt tủy tràn đầy
53
Cốt tủy tràn đầy 2
54
Ranh giới nhập võ
55
Gông cùm xiềng xích
56
Gông cùm xiềng xích 2
57
Ta không phải một người tàn bạo
58
Ta không phải một người tàn bạo 2
59
Mục tiêu tiếp theo
60
Núi Mẫn Cái
61
Núi Mẫn Cái 2
62
Ta khao khát Lương Sơn Trại đã lâu
63
Ta khao khát Lương Sơn Trại đã lâu 2
64
Sơn tặc trốn ở chỗ nào?
65
Sơn tặc trốn ở chỗ nào? 2
66
Số lượng sơn tặc có hơi nhiều
67
Núi Mẫn Cái lớn nhất
68
Bầu không khí xấu hổ
69
Bầu không khí xấu hổ 2
70
Ai là người chơi ai là NPC?
71
Ai là người chơi ai là NPC? 2
72
Bị chơi đểu rồi sao?
73
Bị chơi đểu rồi sao? 2
74
Các ngươi làm xanh hóa ổn áp đấy
75
Lòng tự tin của Lương Sơn Trại
76
Lòng tự tin của Lương Sơn Trại 2
77
Cảm giác vi diệu về sự ưu việt
78
Ba tên kia là Boss đúng không?
79
Ba tên kia là Boss đúng không? 2
80
Hợp tác thôi
81
Luyện binh
82
Luyện binh 2
83
Nhập võ 10 tầng
84
Nhập võ 10 tầng 2
85
Giết chết trong nháy mắt
86
Không thể địch lại
87
Không thể địch lại 2
88
Hỗn nguyên nhất thể
89
Có thể đánh mười tên
90
Có thể đánh mười tên 2
91
Đầu hàng
92
Đầu hàng 2
93
Sự lớn mạnh của Lương Sơn Trại
94
Phàm Vực
95
Phàm Vực 2
96
Cầu viện
97
Nhìn ai cũng thấy giống người xấu
98
Nhìn ai cũng thấy giống người xấu 2
99
Nguy hiểm từ tận sâu trong chốn tăm tối
100
Nguy hiểm từ tận sâu trong chốn tăm tối 2