Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Từ Đại Thụ Bắt Đầu Tiến Hóa

Truyện có 3668 chương.
1
Trọng sinh thành cây
2
Tiến hóa điểm
3
Phong hoa tuyệt đại —— Liễu Thần
4
Chim cắt! Nhanh nhất chim (, cầu đánh thưởng )
5
Nhân loại ?
6
Lửa đỏ con ngươi
7
Hồng Hồ
8
Siêu phàm thời đại
9
Tỉnh hoa sinh mệnh
10
Viên đạn lao xuống
11
Kim sắc cự điêu! Không trung bá chủ
12
Trường thương màu đen!
13
Tiến hóa! ! Nhất giai
14
Dị biến! ! Thú triều bắt đầu
15
Bản mệnh thiên phút! ! Sát ý liên tục xuất hiện
16
Trăm mét Tử Vực
17
Đại phiền toái
18
Sương mù dày đặc cùng trí huyễn
19
Tình huống ngoại giới! Năng lực đề thăng
20
Sách giáo khoa cấp bậc mưu sát
21
Cây có thể dưỡng hồn
22
Hà Thanh Nhi! ! Dưỡng Hồn mộc
23
Phi Châu lão đại
24
Cấp một cường đại
25
Tỉnh thần can thiệp hiện thực
26
Vụ Chi Quốc Độ
27
Linh lực giá trị tối cao
28
Phục tùng! ! Giết gà dọa khỉ
29
Sợ rồi Lửng Mật Ca
30
Phong chỉ lang! Phong Lang
31
Sơ đại! ! Siêu phàm giả
32
Nguy cơ đã tới ??
33
Thanh Nhi tiến giai
34
Giác tỉnh thiên phú ?
35
Tìm hiểu! ! Linh lực giám sát vệ tỉnh
36
Ngu Tử Du ứng đối (đệ nhất càng )
37
Dị biến! ! Linh lực giá lên tối cao (phần 2 )
38
Nguy cơ hàng lâm (canh thứ ba )
39
Trung vị biến dị dã thú ?? (canh thứ tư )
40
Diễm Phi ?? Linh Nhi (đệ nhất càng )
41
Hoàng sắc cảnh cáo khu vực ?? (phần 2 )
42
Cửu Vĩ (canh thứ ba )
43
Ngưu ——ma! ! Khắc chữ (canh thứ tư )
44
Dã vọng (đệ nhất càng )
45
Phân bố độc tố —— mất cảm giác (phần 2 )
46
Thanh Nhi tài nguyên (canh thứ ba )
47
Gang tấc bên trong, có ta vô địch (canh thứ tư )
48
Siêu phàm thời đại (đệ nhất càng )
49
Thanh Nhi biến hóa (phần 2 )
50
Linh Thạch mỏ xuất hiện (canh thứ ba )
51
Săn bắn cuối cùng rồi sẽ bắt đầu (canh thứ tư )
52
Săn bắn tiến hành lúc (canh thứ năm )
53
Linh Thạch mỏ dị biến (đệ nhất càng )
54
Tai hoạ —— Bạch Ngân Ngô Công (phần 2 )
55
Cách Tuyệt Linh lực (canh thứ ba )
56
Dưới đất linh hà đầu nguồn (canh thứ tư )
57
Tức giận liên tục xuất hiện! ! Sát ý thoải mái (đệ nhất càng )
58
Suy đoán (phần 2 )
59
Báo thù (canh thứ ba )
60
Hồng Y phiêu nhiên (đệ nhất càng )
61
Nham Xà (phần 2 )
62
Bạo lực xuất thủ! Đâm trường thiên (canh thứ ba )
63
Trấn áp thô bạo (canh thứ tư )
64
Tiến giai (canh thứ năm )
65
Xa hoa bảng skills (canh thứ sáu )
66
bản mệnh thiên phú đáng sợ (canh thứ bảy )
67
Nham Chỉ hoa (đệ bát càng )
68
Thần Thụ (thứ chín càng )
69
Nhân tộc đại nghĩa (đệ thập càng )
70
Tiểu đội (thứ mười một càng )
71
Biến Dị Bạch Hổ (thứ mười hai càng )
72
Hắc Bạch Hùng —— Thực Thiết Thú (thứ mười ba càng )
73
Bạch Hổ oai (đệ nhất càng )
74
Lão tam, Biến Dị Bạch Hổ (phần 2 )
75
Thụ Yêu quốc gia (canh thứ ba )
76
Lại một lần nữa bắt đầu cường hóa (canh thứ tư )
77
Thổ Nguyên Tố khủng bố (canh thứ năm )
78
Nhân loại thiên kiêu —— nguyên tố hắc ám (canh thứ sáu )
79
Hắc Ám Kỷ Nguyên khúc nhạc dạo (canh thứ bảy )
80
Đáng sợ hắc ảnh (đệ nhất càng )
81
Hoa viên (phần 2 )
82
Phản tổ, Đế Ngạc (canh thứ ba )
83
Đế Ngạc oai (canh thứ tư )
84
Đệ tứ tẩu thú (canh thứ năm )
85
Ngưu Ma cùng thanh niên (canh thứ sáu )
86
Thanh Cương (đệ nhất càng )
87
Thanh Nhi đột phá cơ hội (phần 2)
88
Rễ cây Hóa Long (canh thứ ba )
89
Người ngoan thoại không nhiều lắm —— Đế Ngạc
90
Ngân sắc điện quang! Cơ bắp luật động (canh thứ năm )
91
Triệu tập (canh thứ sáu )
92
Thanh tẩy! ! Ngoại giới hung hiểm (đệ nhất càng )
93
Cửu Vĩ giác tỉnh (phần 2 )
94
Gia có Bạch Hổ (canh thứ ba )
95
Đứng đầu nhất lược thực giả (canh thứ tư )
96
Mê Vụ Đại Sơn dị động (canh thứ năm )
97
Vụ chỉ chưởng khống (đệ nhất càng )
98
Điên cuồng kế hoạch! Nhân tạo cấm khu (phần 2 )
99
Thực nghiệm! Bạch Hổ (canh thứ ba )
100
Sương mù thú đáng sợ (canh thứ tư )