Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Từ Đại Thụ Bắt Đầu Tiến Hóa

Từ Đại Thụ Bắt Đầu Tiến Hóa

Phi Hồng Chi Dạ

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/6e5gno1m
Số Chương
3661
Số Chữ
5697210
Số Chữ Trung Bình Chương
1557
Tốc Độ Ra Chương
204 Chương/Tuần
Tạo Lúc
05:57 25/11/2023
Đăng Chương 1
23:23 04/08/2023
Cập Nhật Gần Nhất
02:57 05/12/2023
Trạng Thái
Còn tiếp