Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

13

Bình

185

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Trường Ninh Đế Quân (Dịch)

Truyện có 1594 chương.
1594
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1592: Người một nhà (Kết cục)
1593
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1591: Thả lỏng và buông bỏ
1592
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1590: Ngốc và không ngốc
1591
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1589: Phải diễn đến cùng
1590
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1588: Có dám không
1589
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1587: Khống chế nhân tâm
1588
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1586: Còn có thể làm gì chứ
1587
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1585: Tất cả mọi trình tự
1586
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1584: Đền tội
1585
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1583: Chuẩn bị chiến tranh đi
1584
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1582: Heo dê
1583
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1581: Đổi chỗ khác gặp
1582
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1580: To gan!
1581
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1579: Tiểu nhân vật và đại nhân vật
1580
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1578: Giả
1579
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1577: Trẫm đích thân hỏi
1578
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1576: Sau vụ án
1577
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1575: Thời gian không đúng
1576
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1574: Cái mạng này
1575
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1573: Động thủ
1574
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1572: Người thích hợp nhất
1573
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1571: Lòng người thay đổi
1572
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1570: Chướng ngại lớn nhất
1571
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1569: Nhân quả
1570
Quyển 6: Thịnh vân phàm – Chương 1568: Tráo đổi thân phận
1569
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1567: Người khác thường
1568
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1566: Hồ ly đắc đạo
1567
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1565: Quả nhiên ngươi cũng là một kẻ điên
1566
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1564: Đấu pháp
1565
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1563: Tra tấn
1564
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1562: Tên
1563
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1561: Người đui mù
1562
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1560: Ta muốn bản danh sách đó
1561
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1559: Ta đã nghĩ nghĩ thông
1560
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1558: Phủ Đình Úy đều là người như thế nào
1559
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1557: Bất ngờ
1558
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1556: Chia nhau đi làm
1557
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1555: Cơ hội tiếp cận
1556
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1554: Hạng nhất và hạng nhì
1555
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1553: Ta hiểu
1554
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1552: Sắp xếp
1553
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1551: Nếu như vẫn còn kịp
1552
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1550: Nhập ma
1551
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1549: Tình cảm
1550
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1548: Huynh đệ
1549
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1547: Sau sự việc
1548
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1546: Không ai oan uổng
1547
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1545: Huynh tưởng là xong chuyện rồi?
1546
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1544: Lão già nhà ngươi
1545
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1543: Chuyện cũ
1544
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1542: Thất Bảo
1543
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1541: Không sợ chuyện bé xé ra to
1542
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1540: Ngươi cười đi
1541
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1539: Phong thưởng và chuẩn bị chiến tranh
1540
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1538: Tìm độc
1539
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1537: Sự nghi ngờ của Mạnh Trường An
1538
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1536: Trực giác
1537
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1535: Mọi người đều ở đó chứ
1536
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1534: Gian nan khổ cực
1535
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1533: Trẫm không hề nghi ngờ
1534
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1532: Không cho cơ hội
1533
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1531: Người lập công lớn
1532
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1530: Có dũng giả tên là Cổ Lạc
1531
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1529: Một đêm dài
1530
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1528: Đêm khuya tĩnh lặng, hai người tương đối
1529
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1527: Ngươi phải đối tốt với nàng
1528
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1526: Kế hoạch có biến
1527
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1525: Nữ nhân ngu xuẩn
1526
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1524: Chỉ là diễn kịch
1525
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1523: Gõ đầu
1524
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1522: Giấu
1523
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1521: Sắp đến ngày hội quân
1522
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1520: Chém đầu mười bốn vạn
1521
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1519: Không phải ta đồng ý
1520
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1518: Dao động
1519
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1517: Mâu thuẫn
1518
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1516: Ủng hộ
1517
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1515: Đoạt cống
1516
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1514: Dạ đàm
1515
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1513: Đại thiện chi tâm
1514
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1512: Xin ngươi hãy tin ta
1513
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1511: Gây sự
1512
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1510: Cuộc tỷ thí bạo kích của hai nam nhân
1511
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1509: Đến lượt chúng ta!
1510
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1508: Chỉ có đánh liều vượt sông
1509
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1507: Không phải người Tang
1508
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1506: Có ý nghĩa không?
1507
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1505: Bố trí
1506
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1504: Toàn diệt
1505
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1503: Ngươi thật đẹp
1504
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1502: Châm chọc
1503
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1501: Lạc hậu
1502
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1500: Tranh cướp
1501
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1499: Tấn công và phòng thủ
1500
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1498: Tiệc lớn bên bờ biển
1499
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1497: Giết thêm lần nữa
1498
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1496: Không có câu trả lời
1497
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1495: Quả thực ta ở đó
1496
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1494: Hải kê
1495
Quyển 6: Nghiệp thiên thu – Chương 1493: Đánh xong, hết giờ làm