Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

13

Bình

185

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Trường Ninh Đế Quân (Dịch)

Truyện có 1594 chương.
1
Quyển 1: Vạn phu lực – Lời dẫn
2
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 1: Nếu ta có vạn phu lực
3
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 2: Rất buồn cười
4
Quyển 1: Vạn lực phu – Chương 3: Đại đương gia
5
Quyển 1: Vạn lực phu – Chương 4: Đánh giá thấp ngươi
6
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 5: Cái tên mà thôi
7
Quyển 1: Vạn lực phu – Chương 6: Một ngón tay một bữa thịt
8
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 7: Ta từng nướng cá
9
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 8: Hắn không có tương lai khác!
10
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 9: Cấm Tuyệt
11
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 10: Chỉ đến để giết người
12
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 11: Có mang khăn tay không
13
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 12: Vẫn sớm
14
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 13: Trí lực có vấn đề
15
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 14: Ta sợ tỷ đói
16
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 15: Đây chính là nam nhân
17
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 16: Nhập doanh
18
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 17: Cuối cùng lại nhớ Trà gia
19
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 18: Cũng được, cũng được
20
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 19: Nhờ ngươi một chuyện
21
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 20: Sát tâm nổi lên, gió thổi hiu hiu
22
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 21: Đáng sợ
23
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 22: Ta dựa vào bản lĩnh thắng được
24
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 23: Cũng không tệ
25
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 24: Đánh cược chứ
26
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 25: Vẫn làm!
27
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 26: Ta còn phải dẫn một người đi
28
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 27: Sau này ngươi theo ta lăn lộn
29
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 28: Đi đi, đi đi
30
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 29: Thành Trường An
31
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 30: Không biết xấu hổ
32
Quyển 1: Vạn phu lực - Chương 31: Lưu Lãng Đao
33
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 32: Phiền ngươi đóng cửa muộn một chút
34
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 33: Đao thủ
35
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 34: Chắn lại là được rồi
36
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 35: Ánh sáng thật tốt
37
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 36: Mua chuộc ông
38
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 37: Ăn ngủ không yên
39
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 38: Sư ân
40
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 39: Tìm cơ hội giải quyết
41
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 40: Không thể nào
42
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 41: Chính là muốn như vậy
43
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 42: Phản sát
44
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 43: Đều là chuyện ông nên khen
45
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 44: Hay là nói chuyện tiền đi
46
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 45: Cạn chén
47
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 46: Phải xem rõ là ai
48
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 47: Diễu võ dương oai
49
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 48: Điềm tốt
50
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 49: Bởi vì ta họ Bạch
51
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 50: Ngươi chỉ cần phối hợp mà thôi
52
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 51: Mai phục
53
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 52: Vẫn phải dựa vào bản thân
54
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 53: Cũng phải khiến cho hắn hiểu
55
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 54: Gặp nhau
56
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 55: Vạn hộ hầu
57
Quyển 1: Vạn phu lực - Chương 56: Tín nhiệm
58
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 57: Đánh cược mạng sống
59
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 58: Nợ máu trả bằng máu
60
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 59: Cẩu Tử
61
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 60: Ở đây không ai biết ta
62
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 61: Nói đúng
63
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 62: Trưởng thành
64
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 63: Một tháng
65
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 64: Trận chiến đầu tiên trên biển
66
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 65: Tướng quân cười
67
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 66: Cách chết có thể diện
68
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 67: Phá Giáp và canh thịt lừa
69
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 68: Thật là nghèo
70
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 69: Thái độ khác nhau
71
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 70: Để hắn tiếp tục đơn thuần
72
Quyển 1: Vạn phu lực - Chương 71: Xem thử có cây hay không
73
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 72: Thường xuyên liên hệ nha
74
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 73: Ta hự nghe có hay không
75
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 74: Đó là uyên ương
76
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 75: Chuyển lời
77
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 76: Chuyện cũ
78
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 77: Khanh có muốn không
79
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 78: Sự ngạo khí đó
80
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 79: Đi theo ta
81
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 80: Đầu danh trạng
82
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 81: Thiên Văn Các
83
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 82: Ta phải đi bắc cương một chuyến
84
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 83: Mặc kệ sống chết
85
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 84: Thù cũ
86
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 85: Bóng ma cổ trại
87
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 86: Ngươi là ai
88
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 87: Món đồ chơi mới
89
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 88: Mai phục
90
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 89: Cũng chỉ là ba
91
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 90: Hy vọng lớn nhất
92
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 91: Bởi vì không kịp
93
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 92: Không thắng
94
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 93: Đường
95
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 94: Giúp ta một việc
96
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 95: Tung hoành
97
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 96: Giáo úy uy vũ!
98
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 97: Không cho ngươi vào!
99
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 98: Khốn cảnh
100
Quyển 1: Vạn phu lực – Chương 99: Chúng ta đến rồi