Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

41

Nhân Vật

1

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Review truyện Trùng Sinh : Có Kẻ Đọc Trộm Nhật Ký Của Ta! (1)

Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện mới mong mọi người ủng hộ ạ