Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

41

Nhân Vật

1

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Nhân Vật Trong Truyện Trùng Sinh : Có Kẻ Đọc Trộm Nhật Ký Của Ta! (1)

Dạ Hoa

Nhân vật chính

Một thanh niên trùng sinh trở lại. Quyết tâm giúp đất nước cùng thế giới trở lên vững chắc hơn cho …