Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

15

Bình

38

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Là Tùy Tùng Của Nữ Phản Diện (Bản Dịch)

Truyện có 709 chương.
1
Khởi đầu từ hôn thất bại
2
Xuyên không vào thế giới tiểu thuyết
3
Gia đình của nhân vật phản diện (1)
4
Gia đình của nhân vật phản diện (2)
5
Gặp mặt nhân vật trùm phản diện (1)
6
Gặp mặt nhân vật trùm phản diện (2)
7
Gặp mặt nhân vật nữ phản diện (3)
8
Sắp xếp át chủ bài
9
Diệp Thiên ta, nguyện vì ngươi mà thành ma! (1)
10
Diệp Thiên ta, nguyện vì ngươi mà thành ma! (2)
11
Đây chính là thực lực mà ngươi lấy làm kiêu ngạo sao? (1)
12
Đây chính là thực lực mà ngươi lấy làm kiêu ngạo sao? (2)
13
Tháp vận khí
14
Hệ thống cướp bảo vật!
15
Cảm giác không làm mà vẫn có ăn thật thoải mái quá đi! (1)
16
Cảm giác không làm mà vẫn có ăn thật thoải mái quá đi! (2)
17
Lục Phiến Môn, tổ đội Canh, Diệt Tuyệt (1)
18
Lục Phiến Môn, tổ đội Canh, Diệt Tuyệt (2)
19
Khoảng cách đến lệnh bài tím đã gần thêm một bước! (1)
20
Khoảng cách đến lệnh bài tím đã gần thêm một bước! (2)
21
Tiệt hồ (1)
22
Tiệt hồ (2)
23
Chấp hành nhiệm vụ (1)
24
Chấp hành nhiệm vụ (2)
25
Thợ săn và con mồi (1)
26
Thợ săn và con mồi (2)
27
Con heo này đã thu hoạch được kỳ ngộ sao? (1)
28
Con heo này đã thu hoạch được kỳ ngộ sao? (2)
29
Tinh tuỷ!
30
Vũ gia
31
Chỉ là một mỹ nam tử hái nấm mà thôi (1)
32
Chỉ là một mỹ nam tử hái nấm mà thôi (2)
33
Một chiêu giết chết, chấn động kinh thành!
34
Một chiêu giết chết, chấn động kinh thành! (2)
35
Trục xuất? (1)
36
Trục xuất? (2)
37
Phụng mệnh quý phi nương nương (1)
38
Phụng mệnh quý phi nương nương (2)
39
“Đúng vậy, rồi sao?” (1)
40
“Đúng vậy, rồi sao?” (2)
41
Tốc độ thăng cấp quá chậm
42
Dù có tôn trọng nhau thì cũng khó có thể cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn (1)
43
Dù có tôn trọng nhau thì cũng khó có thể cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn (2)
44
Ngươi xem đi, Từ huynh quả nhiên là rất nhiệt tình (1)
45
Ngươi xem đi, Từ huynh quả nhiên là rất nhiệt tình (2)
46
Địa ngục không cửa, ngươi lại cứ xông vào!
47
Bắc Minh Phệ Huyết thần công! (1)
48
Bắc Minh Phệ Huyết thần công! (2)
49
Trong thế giới võ đạo, không dễ gặp được người tốt (1)
50
Trong thế giới võ đạo, không dễ gặp được người tốt (2)
51
Ta chỉ cầu một lần công đạo (1)
52
Ta chỉ cầu một lần công đạo (2)
53
Ký!
54
Trận sóng gió này, thật sự kiếm được một bát đầy (1)
55
Trận sóng gió này, thật sự kiếm được một bát đầy (2)
56
Không cần dùng sức, đúng chứ? (1)
57
Không cần dùng sức, đúng chứ? (2)
58
Không cần dùng sức, đúng chứ? (3)
59
Chưa từng nếm qua món nào mỹ vị như vậy (1)
60
Chưa từng nếm qua món nào mỹ vị như vậy (2)
61
Lại thêm một cây rau hẹ (1)
62
Lại thêm một cây rau hẹ (2)
63
Ta khuyên ngươi đừng đi
64
Nàng là lão đại của ta (1)
65
Nàng là lão đại của ta (2)
66
Ngươi vẫn nhớ rõ thiếu niên ven hồ không? (1)
67
Ngươi vẫn nhớ rõ thiếu niên ven hồ không? (2)
68
Hình xăm? (1)
69
Hình xăm? (2)
70
Trong mắt ngươi, kính sợ ở nơi nào?
71
Cướp bảo vật của ta, sao có thể thờ ơ?
72
Cướp bảo vật của ta, sao có thể thờ ơ? (2)
73
Người thật sự được thiên đạo chiếu cố (1)
74
Người thật sự được thiên đạo chiếu cố (2)
75
Không đợi nổi nữa rồi! (1)
76
Không đợi nổi nữa rồi! (2)
77
Vạn dặm tương phùng, ngày sau gặp lại (1)
78
Vạn dặm tương phùng, ngày sau gặp lại (2)
79
Ánh mắt từ vực sâu (1)
80
Ánh mắt từ vực sâu (2)
81
Đại tranh chi thế
82
Bùa chú nguyền rủa (1)
83
Bùa chú nguyền rủa (2)
84
Đột phá tầng thứ hai, Thất phẩm
85
Ấm áp thoải mái dễ chịu (1)
86
Ấm áp thoải mái dễ chịu (2)
87
Ngươi không thích hợp (1)
88
Ngươi không thích hợp (2)
89
Ta tới trải việc đời (1)
90
Ta tới trải việc đời (2)
91
Ầm! Ầm ầm! Văn khí chiếu rọi chín vạn dặm! (1)
92
Ầm! Ầm ầm! Văn khí chiếu rọi chín vạn dặm! (2)
93
Mời Vương Lão Cẩu chịu chết đi!
94
Rợn tóc gáy! (1)
95
Rợn tóc gáy! (2)
96
Ngươi chỉ biết núp ở trong mai rùa sao?
97
Ngươi còn mềm hơn nữ nhân
98
Ngày khác tái chiến
99
Trò hay sắp mở màn!
100
Thiên kiêu ẩn thế