Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Ta Là Tùy Tùng Của Nữ Phản Diện (Bản Dịch)

Ta Là Tùy Tùng Của Nữ Phản Diện (Bản Dịch)

Thủ Trích Tỳ Ba

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/xe3n9ljm
Số Chương
709
Số Chữ
879382
Số Chữ Trung Bình Chương
1241
Tốc Độ Ra Chương
9 Chương/Tuần
Tạo Lúc
09:11 23/02/2022
Đăng Chương 1
09:15 23/02/2022
Cập Nhật Gần Nhất
13:29 29/08/2023
Trạng Thái
Hoàn thành
Thành Viên Phụ Trách
34948
ChiêuLạcHi
Trưởng nhóm