Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

9

Bình

23

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Có Nhất Kiếm (Bản Dịch)

Truyện có 4280 chương.
1
Váy trắng
2
Hành Đạo
3
Ngự kiếm chi thuật
4
Tổ từ
5
Ta là con nuôi
6
Ngươi lý giải sai rồi
7
Ngự kiếm phi hành
8
Hắc Nhuyễn Giáp
9
Liệt Diễm mã
10
Nam Thanh Càng
11
Hỏa Linh Quả
12
Kết thiện duyên
13
Hưng phấn mà run rẩy
14
Gánh một chút?
15
Thu hoạch tràn đầy
16
Địa mạch
17
Nội đan yêu thú
18
Ngươi thật thảm
19
Phí Bán Thanh
20
Vạn Pháp cảnh
21
Máu tươi dâng trào
22
Vô cùng đề phòng
23
Chương 23
24
Bối cảnh của ta cũng rất cường đại
25
Đệ tử quan môn
26
Đổi mục tiêu
27
Nhất Kiếm Định Sinh Tử
28
Ngây ra như phỗng
29
Phòng vệ chính đáng
30
Kẻ nguy hiểm
31
Có người đang nhằm vào chính mình
32
Nam Huyền
33
Tôn Hùng
34
Sửng sốt!
35
Nợ ân tình
36
Diệp Quan
37
Thí Luyện Tháp
38
Chương 38
39
Chỉ có hưng phấn
40
Vết kiếm dày đặc
41
Giống như tia chớp
42
Một tiếng nổ lớn vang vọng
43
Vung rìu
44
Công pháp Tiên giai
45
Chương 45
46
Treo sai
47
Thời cơ tốt nhất
48
Cẩn thận là không sai
49
Bối rối
50
Đan dược Thiên phẩm
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100