Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

21

Bình

18

Nhân Vật

1

Thêm

Ủng Hộ Truyện Quỷ Dị Khó Giết? Thật Có Lỗi, Ta Mới Thật Sự Là Bất Tử ( Dịch ) của tác giả Lục Cá Hồ Lô

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện