Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

21

Bình

18

Nhân Vật

1

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Quỷ Dị Khó Giết? Thật Có Lỗi, Ta Mới Thật Sự Là Bất Tử ( Dịch ) (1)

Phương Hưu

Nhân vật chính

Nvc