Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

20

Bình

15

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Quang Âm Chi Ngoại (Dịch) (20)

Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
3.5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Haizz ra truyện chậm quá

Phàm Nhân ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Tuyệt phẩm

Luyện Khí Tầng Năm ·
1 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay, thế giới nhiều bí ẩn làm tò mò

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện nào lão này viết cũng hay thật!

Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
2
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện đang lặp lại chương cũ

Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
2
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Gì trời ra chương 2113 mà nội dung cũ là sao?? Tốn tiền mua thạch

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện kiểu gì 3 ngày ko ra nổi 1 chương vậy team?

Nguyên Anh Trung Kỳ ·
100 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ra chap mới đi, lâu quá r, drop r à

Luyện Khí Tầng Mười ·
20 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Dịch rất cuốn hút