Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

20

Bình

15

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Quang Âm Chi Ngoại (Dịch)

Truyện có 2218 chương.
1
Còn sống
2
Còn sống (2)
3
Còn sống (3)
4
Còn sống (4)
5
Dị chất.
6
Dị chất. (2)
7
Chúc... yên nghỉ.
8
Chúc... yên nghỉ. (2)
9
Chúc... yên nghỉ. (3)
10
Khách không mời mà đến.
11
Khách không mời mà đến. (2)
12
Khách không mời mà đến. (2)
13
Doanh trại người nhặt rác.
14
Doanh trại người nhặt rác. (2)
15
Tiểu hài.
16
Tiểu hài. (2)
17
Mời ngươi ăn.
18
Mời ngươi ăn. (2)
19
Mời ngươi ăn. (3)
20
Ba bộ bát đũa.
21
Ba bộ bát đũa. (2)
22
Hậu quả uy hiếp.
23
Hậu quả uy hiếp. (2)
24
Hậu quả uy hiếp. (3)
25
Quần áo mới.
26
Quần áo mới. (2)
27
Quần áo mới. (3)
28
Tụ họp.
29
Tụ họp. (2)
30
Điều cấm kỵ của cấm khu.
31
Điều cấm kỵ của cấm khu. (2)
32
Điều cấm kỵ của cấm khu. (3)
33
Tà Ảnh.
34
Tà Ảnh. (2)
35
Nguy cơ ấn nấp bốn phía.
36
Nguy cơ ấn nấp bốn phía. (2)
37
Nguy cơ ấn nấp bốn phía. (3)
38
Nguy cơ ấn nấp bốn phía. (4)
39
Hoàng hôn màu máu.
40
Hoàng hôn màu máu. (2)
41
Quân hỏi ngày về, ngày chưa định.
42
Quân hỏi ngày về, ngày chưa định. (2)
43
Quân hỏi ngày về, ngày chưa định. (3)
44
Quân hỏi ngày về, ngày chưa định. (4)
45
Quân hỏi ngày về, ngày chưa định. (5)
46
Quân hỏi ngày về, ngày chưa định. (6)
47
Bách đại sư
48
Bách đại sư (2)
49
Nhân gian yên hỏa.
50
Nhân gian yên hỏa. (2)
51
Nhân gian yên hỏa. (3)
52
Nhà?
53
Nhà? (2)
54
Khát vọng tri thức
55
Khát vọng tri thức (2)
56
Thần Miếu
57
Thần Miếu (2)
58
Thần Miếu (3)
59
Thần Miếu (4)
60
Thần Miếu (5)
61
Tiểu hài, ngươi trả lời đi.
62
Tiểu hài, ngươi trả lời đi. (2)
63
Hủy Thi Tán.
64
Hủy Thi Tán. (2)
65
Hoàng hôn của một người.
66
Hoàng hôn của một người. (2)
67
Hoàng hôn của một người. (3)
68
Mạch thượng nhân như ngọc.
69
Mạch thượng nhân như ngọc. (2)
70
Đi trong đêm tối không cần ánh sáng.
71
Đi trong đêm tối không cần ánh sáng. (2)
72
Hồng nhạn mù. mắt
73
Hồng nhạn mù. mắt (2)
74
Lịch dương kim vũ.
75
Lịch dương kim vũ. (2)
76
Lịch dương kim vũ. (3)
77
Hắn mua bảo hiểm của ta.
78
Hắn mua bảo hiểm của ta. (2)
79
Trái sống phải chết.
80
Trái sống phải chết. (2)
81
Bóng tối vĩnh hằng
82
Bóng tối vĩnh hằng (2)
83
Không hẹn mà gặp
84
Không hẹn mà gặp (2)
85
Vì gió cau mày
86
Vì gió cau mày (2)
87
Giết bất luận tội
88
Giết bất luận tội (2)
89
Quyền sinh sát trong tay
90
Quyền sinh sát trong tay (2)
91
Đuổi cùng giết tận.
92
Đuổi cùng giết tận. (2)
93
Một khúc tàn tình niệm hồng trần
94
Một khúc tàn tình niệm hồng trần (2)
95
Trưởng thành.
96
Trưởng thành. (2)
97
Trưởng thành. (3)
98
Thiên la địa võng.
99
Thiên la địa võng. (2)
100
Nữ tử mặc váy trắng không có mặt.