Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

41

Bình

102

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ (Dịch) (41)

Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Chuyện đọc thú vị. Cảm ơn các bạn đã dịch.

Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Main lề mề, toàn lúc quan trọng thì đi bế quan, mồm nói cần điểm nhưng lúc quan trọng thì đéo thấy đâu

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay không các đạo hữu . Cho tại hạ xin it review trước khi nhảy hố . Nam chính có thánh mẫu hay sát phạt . Hy vọng đừng ngựa giống .

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đã đẩy 120, mình xin code giảm giá

Luyện Khí Tầng Mười ·
90 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Da day 90, dao huu cho xin code 25% :)

Luyện Khí Tầng Mười ·
60 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đã đẩy 60kp xin code 20%

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đã đẩy 120 xin code

Kết Đan Sơ Kỳ ·
150 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Đã lọt hố :-)

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
120 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đã đẩy KP cầu code

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đả đẩy 120kp xin ad mã KM ạ