Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

41

Bình

102

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ (Dịch)

Truyện có 5068 chương.
1
Đại Tần Trấn Ma ti
2
Thập tam thái bảo hoành luyện công (1)
3
Thập tam thái bảo hoành luyện công (2)
4
Quỷ quái (1)
5
Quỷ quái (2)
6
Yêu ma tàn khu (1)
7
Yêu ma tàn khu (2)
8
Đánh vỡ cực hạn, chân khí tự sinh (1)
9
Đánh vỡ cực hạn, chân khí tự sinh (2)
10
Thông Mạch (1)
11
Thông Mạch (2)
12
Nội ngoại kiêm tu
13
Đại Tần ba mươi mốt năm (1)
14
Đại Tần ba mươi mốt năm (2)
15
Vừa vào Trấn Ma ti, sinh tử không do mình (1)
16
Vừa vào Trấn Ma ti, sinh tử không do mình (2)
17
Đủ kỳ hạn một năm (1)
18
Đủ kỳ hạn một năm (2)
19
Nhiệm vụ khảo hạch
20
Thành Lâm An (1)
21
Thành Lâm An (2)
22
Thôn Cổ Nguyệt
23
Ảo cảnh
24
Ngươi quá nóng vội
25
Giao phong
26
Cảm giác quen thuộc (1)
27
Cảm giác quen thuộc (2)
28
Thuần dương công tầng mười một
29
Thông đồng làm bậy
30
Ngươi là —— Thẩm đại nhân!
31
Cương khí hộ thể
32
Ta chờ hắn tại đây
33
Yêu nhân
34
Ngươi đáng chết (1)
35
Ngươi đáng chết (2)
36
Vĩnh Sinh Minh
37
Xử lý
38
Thiên Sát Vệ
39
Bệnh cấp tính chạy chữa lung tung
40
Thế cục (1)
41
Thế cục (2)
42
Nên tru cửu tộc
43
Thế lực năm phương (1)
44
Thế lực năm phương (2)
45
Dùng bỏ trốn luận tội
46
Giết gà dọa khỉ
47
Trừ Ma sứ cấp Hoàng
48
Tri huyện thành Lâm An
49
Thiên Vũ Cương Khí
50
Luồng chân khí đầu tiên
51
Bản án
52
Toàn bộ mang đi (1)
53
Toàn bộ mang đi (2)
54
Buổi trưa ngày mai, chém đầu bên đường
55
Dự cảm không rõ
56
Đánh lén
57
Nhập hồn
58
Hai con yêu tà (1)
59
Hai con yêu tà (2)
60
Đao phủ tay nhuộm máu tanh (1)
61
Đao phủ tay nhuộm máu tanh (2)
62
Cấu kết yêu tà, tuyệt đối không nhân nhượng
63
Phẫn nộ (1)
64
Phẫn nộ (2)
65
Đồ vật ta muốn các người cho không nổi (1)
66
Đồ vật ta muốn các người cho không nổi (2)
67
Cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh (1)
68
Cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh (2)
69
Trương gia thi khôi
70
Yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh (1)
71
Yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh (2)
72
Đe dọa (1)
73
Đe dọa (2)
74
Không thể cùng tồn tại (1)
75
Không thể cùng tồn tại (2)
76
Điên cuồng nâng cao
77
Thăng chức hay không cũng là một vấn đề (1)
78
Thăng chức hay không cũng là một vấn đề (2)
79
Địa long trở mình (1)
80
Địa long trở mình (2)
81
Số lượng có chút nhiều (1)
82
Số lượng có chút nhiều (2)
83
Quá yên tĩnh (1)
84
Quá yên tĩnh (2)
85
Một đêm đã định trước là đẫm máu
86
Chổ khó xử của Trấn Ma ti (1)
87
Chổ khó xử của Trấn Ma ti (2)
88
Diệt môn (1)
89
Diệt môn (2)
90
Ánh lửa tận trời
91
Không đáng lại đầu tư (1)
92
Không đáng lại đầu tư (2)
93
Người của Thiên Sát Vệ đến (1)
94
Người của Thiên Sát Vệ đến (2)
95
Quan mới nhậm chức (1)
96
Quan mới nhậm chức (2)
97
Lạc Đàm cư sĩ
98
Ôn dịch (1)
99
Ôn dịch (2)
100
Về nhà (1)