Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

41

Bình

103

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ (Dịch)

Truyện có 5341 chương.
5341
Lấy một địch bốn (3)
5340
Lấy một địch bốn (2)
5339
Lấy một địch bốn (1)
5338
Nội tình thật sự của thượng cổ thánh địa (2)
5337
Nội tình thật sự của thượng cổ thánh địa (1)
5336
Diệt sát Thần Hoàng như con kiến (2)
5335
Diệt sát Thần Hoàng như con kiến (1)
5334
Cửu Diệu châu hỗn loạn (2)
5333
Cửu Diệu châu hỗn loạn (1)
5332
Nguyền rủa của Sinh Mệnh Cấm Khu (3)
5331
Nguyền rủa của Sinh Mệnh Cấm Khu (2)
5330
Nguyền rủa của Sinh Mệnh Cấm Khu (1)
5329
Đại trưởng lão (2)
5328
Đại trưởng lão (1)
5327
Áp chế (2)
5326
Áp chế (1)
5325
Khách không mời mà đến (2)
5324
Khách không mời mà đến (1)
5323
Vô Cực thánh địa (3)
5322
Vô Cực thánh địa (2)
5321
Vô Cực thánh địa (1)
5320
Một tông ba Thần Quân (2)
5319
Một tông ba Thần Quân (1)
5318
Thanh Ngọc Linh Viêm đột phá lần nữa (2)
5317
Thanh Ngọc Linh Viêm đột phá lần nữa (1)
5316
Thủ đoạn tanh máu (2)
5315
Thủ đoạn tanh máu (1)
5314
Liên hợp (2)
5313
Liên hợp (1)
5312
Bích Hàn tông diệt (2)
5311
Bích Hàn tông diệt (1)
5310
Thần Quân bảng ba mươi sáu (3)
5309
Thần Quân bảng ba mươi sáu (2)
5308
Thần Quân bảng ba mươi sáu (1)
5307
Hàn Sơn phẫn nộ (2)
5306
Hàn Sơn phẫn nộ (1)
5305
Bích Hàn tông tự tin (2)
5304
Bích Hàn tông tự tin (1)
5303
Tông môn đưa tin (3)
5302
Tông môn đưa tin (2)
5301
Tông môn đưa tin (1)
5300
Ta tìm bản thân ta (2)
5299
Ta tìm bản thân ta (1)
5298
Giết cho bọn hắn sợ (2)
5297
Giết cho bọn hắn sợ (1)
5296
Đại Năng tầng một hậu giai (2)
5295
Đại Năng tầng một hậu giai (1)
5294
Vô Ngân Tiên Vương phỏng đoán (2)
5293
Vô Ngân Tiên Vương phỏng đoán (1)
5292
Chiến một trận với Thiên Tuyền thánh chủ (2)
5291
Chiến một trận với Thiên Tuyền thánh chủ (1)
5290
Có việc Thanh tông thật sự tới (2)
5289
Có việc Thanh tông thật sự tới (1)
5288
Các ngươi khiến bổn tọa rất thất vọng (3)
5287
Các ngươi khiến bổn tọa rất thất vọng (2)
5286
Các ngươi khiến bổn tọa rất thất vọng (1)
5285
Tìm kiếm chỗ dựa (2)
5284
Tìm kiếm chỗ dựa (1)
5283
Kỳ hạn ba tháng (2)
5282
Kỳ hạn ba tháng (1)
5281
Vạn Phật tổ đình đến xâm phạm (2)
5280
Vạn Phật tổ đình đến xâm phạm (1)
5279
Vu oan giá họa (3)
5278
Vu oan giá họa (2)
5277
Vu oan giá họa (1)
5276
Nửa đường phục giết (2)
5275
Nửa đường phục giết (1)
5274
Lôi Cương Thần Hoàng chạy trối chết (2)
5273
Lôi Cương Thần Hoàng chạy trối chết (1)
5272
Bá đạo ra tay (2)
5271
Bá đạo ra tay (1)
5270
Lôi Cương Thần Hoàng khinh thường (2)
5269
Lôi Cương Thần Hoàng khinh thường (1)
5268
Thanh Ngọc Linh Viêm (3)
5267
Thanh Ngọc Linh Viêm (2)
5266
Thanh Ngọc Linh Viêm (1)
5265
Cách không cảnh cáo (2)
5264
Cách không cảnh cáo (1)
5263
Cắn nuốt Cửu Thiên Linh Viêm (2)
5262
Cắn nuốt Cửu Thiên Linh Viêm (1)
5261
Huyền diệu của cảnh giới Đại Năng (2)
5260
Huyền diệu của cảnh giới Đại Năng (1)
5259
Chiến lực lột xác (3)
5258
Chiến lực lột xác (2)
5257
Chiến lực lột xác (1)
5256
Đột phá Đại Năng (2)
5255
Đột phá Đại Năng (1)
5254
Thanh Giang phủ chấn động (2)
5253
Thanh Giang phủ chấn động (1)
5252
Trấn áp không gian loạn lưu (2)
5251
Trấn áp không gian loạn lưu (1)
5250
Nhiệt tình tăng vọt (2)
5249
Nhiệt tình tăng vọt (1)
5248
Khách khanh (3)
5247
Khách khanh (2)
5246
Khách khanh (1)
5245
Chấn nhiếp (2)
5244
Chấn nhiếp (1)
5243
Tính toán của Thẩm Trường Thanh (2)
5242
Tính toán của Thẩm Trường Thanh (1)