Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

3

Bình

59

Nhân Vật

5

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Ủng Hộ Truyện Ngụy Công: Quyển 1 - Người trên vạn người của tác giả Túy Tiêu Dao

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
500
2
200