Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

3

Bình

59

Nhân Vật

5

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Danh sách chương truyện Ngụy Công: Quyển 1 - Người trên vạn người

Truyện có 1 chương.