Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

YY-Dịch

Lui ra, để trẫm đến! (Bản Dịch)

Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Còn tiếp
Số chương 25

Giới Thiệu Truyện Lui ra, để trẫm đến! (Bản Dịch)

Thẩm Đường tỉnh lại ở trên đường đi sung quân, phát hiện thế giới này phản khoa học.

Trời giáng thần thạch, trăm quốc tương tranh.  

Văn ngưng văn tâm, xuất khẩu thành chân. 

Võ tụ vũ đảm, phá sơn đoạn hải.

Tiểu bạch kiểm nàng cho là, một câu “Hoành thương thúc mã”, một giây sau mũ giáp phụ thân, trường thương trong tay, một người thành quân, thiên quân vạn mã khả năng sát thất tiến thất xuất!

Quỷ bệnh lao trong mắt nàng, miệng niệm “Tinh la kỳ bố”, trời xanh như mái vòm, lục địa tựa ván cờ, bài binh bố trận, hạ bút thành văn!

Đây ** đâu thể tính phản khoa học!

Rõ ràng là ván quan tài khoa học bị thần học đóng đinh!

Mà nàng—

“Chủ công, Bắc Quận đại hạn, hay ngài khóc một lúc?”

Thẩm Đường: “...”

“Chủ công, Nam Châu lũ lụt, hay ngài cười một chút?”

Thẩm Đường: “...”

Nhìn mười bát cơm to bị nàng chén còn sạch bóng hơn bản mặt, một đám thôn dân gào khóc đòi ăn, không có ý tốt, cả ngày gây chuyện thị phi, nghi ngờ là thùng cơm chuyển thế, linh hồn hoạ sĩ thôn trưởng • Thẩm Đường không thể không từ bỏ bút vẽ yêu quý, bị ép nhận lời dấn thân lên con đường chư hầu.

20 đẳng vũ đảm: mạt lưu công sĩ, nhị đẳng thượng tạo, tam đẳng trâm kiêu, tứ đẳng bất canh, ngũ đẳng đại phu, lục đẳng quan đại phu, thất đẳng công đại phu, bát đẳng công thừa, cửu đẳng ngũ đại phu, thập đẳng tả thứ trưởng, thập nhất đẳng hữu thứ trưởng, thập nhị đẳng tả canh, thập tam đẳng trung canh, thập tứ đẳng hữu canh, thập ngũ đẳng thiếu thượng tạo, thập lục đẳng đại thượng tạo, thập thất đẳng tứ xa thứ trưởng, thập bát đẳng đại thứ trưởng, thập cửu đẳng quan nội hầu, nhị thập đẳng triệt hầu. 

9 phẩm văn tâm: cửu phẩm hạ hạ, bát phẩm hạ trung, thất phẩm hạ thượng, lục phẩm trung hạ, ngũ phẩm trung trung, tứ phẩm trung thượng, tam phẩm thượng hạ, nhị phẩm thượng trung, nhất phẩm thượng thượng. 

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lui ra, để trẫm đến! (Bản Dịch)!