Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

17

Bình

68

Nhân Vật

3

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Lãnh Chúa Toàn Dân: Bắt Đầu Xây Dựng Tiên Vực Bất Hủ (Dịch) (3)

Ngô Trì

Nhân vật chính

Nam 9, thích mỹ nhân có não, có đầu óc, thích khoác lác, ân oán tình thù dứt khoát rõ ràng.

Lâm Đại Ngọc

Nhân vật chính

Nữ chính số 1

Tiết Bảo Thoa

Nhân vật chính

Nữ chính thứ mấy quên rồi