Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

17

Bình

68

Nhân Vật

3

Thêm

YY-Dịch

Lãnh Chúa Toàn Dân: Bắt Đầu Xây Dựng Tiên Vực Bất Hủ (Dịch)

Bắt Đầu Từ Số Không Xây Dựng Tiên Vực Bất Hủ (Dịch), Toàn Dân Lĩnh Chủ: Bắt Đầu Chế Tạo Bất Hủ Tiên Vực (Dịch), Lãnh Chúa Toàn Dân: Bắt Đầu Xây Dựng Tiên Vực Bất Hủ (Dịch)
Thể loại Võng Du
Trạng thái Còn tiếp
Số chương 1798

Giới Thiệu Truyện Lãnh Chúa Toàn Dân: Bắt Đầu Xây Dựng Tiên Vực Bất Hủ (Dịch)

võng du Hệ thống Dị năng

Người người có thể thành tiên, người người có thể thành thần!

Đây là một thời đại Lãnh Chúa toàn dân, cũng có tiên thần đồng hành, thần thoại không chỉ là cố sự!

Ngô Trì xuyên qua thế giới song song, một chân bước vào đại thế chư thiên tranh đấu, vạn tộc sục sôi!

Nắm giữ chí bảo thần bí trong tay, hắn có thể biến dị tất cả lãnh địa kiến trúc!

“Màu Trắng” Lãnh Chúa Chi Tâm → “Màu Vàng” Lãnh Chúa Chi Tâm! Đặc tính truyền thuyết, trèo lên thiên môn!

【 Cày ruộng 】→【 Linh điền 】: Sản lượng x1000%! Tốc độ sinh trưởng x1000%!

【 Giếng nước 】→【 Giếng Mặt Trăng 】: Trong nháy mắt hồi máu! Trong nháy mắt hồi năng lượng!

【 Tiễn tháp 】→【 Tháp Nguyên tố 】: Ma pháp tề minh, hủy thiên diệt địa!

【 Binh doanh 】→【 Học viện tu tiên 】: Ba ngàn Kiếm Tiên, thì sợ gì một trận chiến!

......

Ngô Trì: “Tài phú, quyền hạn, sức mạnh, mỹ nhân...... Ta, muốn tất cả!”

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lãnh Chúa Toàn Dân: Bắt Đầu Xây Dựng Tiên Vực Bất Hủ (Dịch)!