Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Nhân Vật

2

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Lãnh chúa: mắt thứ ba siêu thần (2)

Ly Ân

Chủng tộc: Miêu nhân tộc Chức nghiệp: tế tự Là anh hùng đầu tiên của Hoàng cũng là người cầm đầu củ…

sỹ Hoàng

Lãnh chúa- nhân vật chính Thiên phú : Khởi Nguyên chi nhãn Khởi Nguyên chi nhãn- mắt thứ ba ( có…