Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Nhân Vật

2

Thêm

Danh sách chương truyện Lãnh chúa: mắt thứ ba siêu thần

Truyện có 126 chương.
1
Lãnh chúa thời đại
2
Thiên phú giác tỉnh
4
Binh chủng kiến trúc
5
Đi săn
6
Thông thấu
7
Gonlin căn cứ
8
Tăng cấp
9
Giao dịch, bạo binh
10
Càn quét
11
Đêm tối
12
Ngày mới
13
Miêu nhân
14
Đối chiến miêu nhân doanh địa
15
Miêu nhân thuần phục
16
Trở về
17
tập thể lên cấp
18
Miêu nhân binh chủng
19
Săn đêm
20
U Minh Hắc Báo
21
Hắc ám chi tinh
22
Ngày thứ ba
23
Dã thú quần ẩu
24
Kim cang tinh, bạo binh
25
Gia tăng nhân khẩu, anh hùng mới
26
Chạm chán lãnh chúa dị tộc
27
Chiến lợi phẩm
28
Đầm lầy
29
bí cảnh
30
Đánh thông Mai cốt chi địa ( thượng )
31
Đánh thông Mai cốt chi địa ( hạ )
32
Chiến lợi phẩm, trở về
33
Thứ nguyên mỏ quặng
34
Tử linh pháp sư
35
Thợ rèn Cao Chí Nam
36
Vạn tộc viện nghiên cứu
37
Thu nạp mỏ quặng đầu tiên
38
mỏ quặng, rèn binh khí
39
Chương 39
40
lãnh địa hầu tộc
41
Đại chiến Hầu Vương
42
Bố cục khu rừng
43
thăm dò phía tây rừng rậm, đả hổ
44
Linh thú
45
kiến trúc mới
46
Đánh đầm lầy
47
chiếm lĩnh thêm lãnh địa
48
thu hai anh hùng mới
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
ngày thứ 7 ( 1 )
53
vũ trụ
54
xây tường thành
55
Thí luyện vòng đầu
56
Thí luyện (1)
57
thí luyện (2)
58
thí luyện (3)
59
Thí luyện (4)
60
Thí luyện (5)
61
Thí luyện (6)
62
Đối chiến ác ma quân đoàn
63
Thiên sứ
64
Thí luyện kết thúc
65
Tổng kết, đổi thưởng
66
Đổi thưởng (2)
67
Trở về
68
Binh chủng mới
69
các bộ tộc mới
70
Công pháp
71
Tu luyện, bạo binh
72
Bạo nguyên tố binh, viễn chinh
73
Về lãnh địa
74
Thí nghiệm hỗn độn kim dịch
75
Viễn chinh
76
Đại chiến trong hầm ngầm
77
Ải nhân thuần phục, thú non tiến hóa
78
chế tạo cự nỏ, mở bảo rương
79
Rèn thể luyện hồn
80
Viện nghiên cứu tăng cấp, trí tuệ nhân tạo
81
Lãnh địa bị tấn công
82
Hai mặt giáp công tinh linh tộc
83
Chiến đấu kịch liệt
84
kết thúc chiến đấu
85
Khô lâu anh hùng
86
Đánh đến gần bờ biển
87
ngưng chiến luyện binh
88
Gia tăng binh lực
89
Eternal
90
gia tăng nhân khẩu
91
lãnh địa đầm lầy thay đổi
92
tuyển dụng tân anh hùng (1)
93
tuyển dụng tân anh hùng (2)
94
Bốn anh hùng mới
95
Tăng cấp nhị giai
96
Chuẩn bị tiến đánh hai cường tộc
97
Tập kích
98
chiến thắng, bắt sống ba anh hùng
99
Tiếp cận xà nhân bộ tộc
100
Đánh tan xà nhân bộ tộc
101
Kết thúc xà nhân tộc
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 127