Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

3

Bình

58

Nhân Vật

7

Thêm

Danh sách chương truyện HUYẾT TÍCH

Truyện có 83 chương.
1
Quyển 1 Cuồng Long Cất Tiếng Rống.
2
Quyển 1.chương 1.Thiếu niên rời núi
3
Quyển 1.chương 2 thu phục thú cưỡi
4
Quyển 1.chương 3 vô tình gặp mặt
5
Quyển 1.chương 4 Giết Tà Trùng
6
Quyển 1.chương 5 đồng hành cùng
7
Quyển 1.chương 6 Bình Minh Thành
8
Quyển 1.chương 7 Trở thành cận vệ
9
Quyển 1.chương 8 Trùng Thư và máu Đằng Xà
10
Quyển 1.chương 9 dự tiệc
11
Quyển 1.chương 10 máu Kim Long Ngạc
12
Quyển 1.chương 11 Gặp mai phục
13
Quyển 1.chương 12 Trốn Thoát
14
Quyển 1.chương 13 Đạt được máu Kim Long Ngạc
15
Quyển 1 chương 14 tranh chấp
16
Quyển 1.chương 15 Đánh nhau với hảo hán.
17
Quyển 1.chương 16 Thức tỉnh
18
Quyển 1.chương 17 Nhận áo
19
Quyển 1.chương 18 Bình Minh bị tính toán
20
Quyển 1.chương 19 Thủy Liên Hầu
21
Quyển 1.chương 20 chương cuối năm cũ
22
Quyển 1 chương 21 Chúc mừng năm mới
23
Quyển 1.chương 22 Gặp Hoàng Thất
24
Quyển 1.chương 23 Hoàng Huyết Ngọc
25
Quyển 1.chương 24 Đi tới Thiên Long Hoàng Cung
26
Quyển 1.chương 25 Gặp lại Long Thi Huyền
27
Quyển 1.chương 26 giao ước
28
Quyển 1 chương 27 Gặp Long Hoàng
29
Quyển 1.chương 28 Hóa Long
30
Quyển 1.chương 29 Quyết đấu
31
Quyển 1.chương 30 Chiến Man Thiềm
32
Quyển 1.chương 31 Danh chấn Thiên Long Hoàng Thành
33
Quyển 1.chương 32 Minh Nguyệt thành
34
Quyển 1 chương 33 Tứ Quý Cúc
35
Quyển 1 chương 34 U Man Lĩnh
36
Quyển 1.chương 35 Bảo Chủng
37
Quyển 1.chương 36 Hái Thảo
38
Quyển 1.chương 37 Rời khỏi U Man Lĩnh
39
Quyển 1.chương 38 Bí Cảnh Sơ Hiện
40
Quyển 1.chương 40 Không có tiêu đề
41
Quyển 1 chương 41 Đấu Giá Hội
42
Quyển 1.chương 42 kháng tà thần thạch
43
Quyển 1.chương 43 Linh Thể hậu kỳ
44
Quyển 1 chương 44 gặp lại Xuân Thu lão nhân
45
Quyển 1.chương 45 Thiên Kiêu Tụ Họp
46
Quyển 1.chương 46 Má Nó,Nhanh Như Vậy
47
Quyển 1.chương 47 Lò Đan Khốn khiếp
48
Quyển 1.chương 48 Ác Ma Man Lực
49
Quyển 1.chương 49 Gặp Man Lực
50
Quyển 1.chương 50 Tức Giận Không Tốt
51
Quyển 1.chương 51 Máu đổ,bí cảnh loạn
52
Quyển 1.chương 52 Thấy một số chuyện
53
Quyển 1.chương 53 Khốn Cảnh
54
Quyển 1.chương 54 Long Thiên Tỉnh Dậy
55
Quyển 1.chương 55 giải cứu Chu Tài
56
Quyển 1.chương 56 Nhập động
57
Quyển 1.chương 57 Khốn cảnh của Nguyệt Nhi
58
Quyển 1.chương 58 Gặp lại Nguyệt Nhi
59
Quyển 1.chương 59 Long Chấn Đông gặp khốn
60
Quyển 1.chương 60 Đánh nhau,ngư ông đắc lợi
61
Quyển 1.chương 61 Tạo hóa mới
62
Quyển 1.chương 62 Đồ Ma Hội
63
Quyển 1.chương 63 Cuồng Long Đoàn
64
Quyển 1.chương 64 Man Lực kết minh
65
Quyển 1.chương 65 Đánh Nhau To
66
Quyển 1.chương 66 Kết Minh
67
Quyển 1.chương 67 một thương
68
Quyển 1.chương 68 Man Lực Bạo Phát
69
Quyển 1.chương 69 Thắng Lợi
70
Quyển 1.chương 70 Ma Vật Xuất Thế
71
Quyển 1.chương 71 Kinh Thiên Hỏa Thuật
72
Quyển 1.chương 72 Ma Nhãn Cường Đại
73
Quyển 1.chương 73 Thân thể ngươi bị sao
74
Quyển 1.chương 74 Ma Nhãn Túng Quẫn
75
Quyển 1.chương 75 Hải Vực Xâm Lược
76
Quyển 1.chương 76 5 Hoàng Triều Đại Biến
77
Quyển 1 chương 77 Long Thiên trở lại
78
Quyển 1 chương 78 Chém Thai Hình
79
Quyển 1 chương 79 Gặp Lại Chu Tài
80
Quyển 1 chương 80 Ngô Gia Gặp Nạn
81
Quyển 1 chương 81 Trốn Chạy(1)
82
Quyển 1 chương 82 Trốn Chạy(2)
83
Quyển 1 chương 83 đánh không lại,gọi sư phụ
Chọn khoảng: 1 - 83