Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

9

Bình

10

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Huyền Giám Tiên Tộc (Bản Dịch)

Truyện có 224 chương.
1
Người Mới Vào
2
Lý Gia
3
Cái Gương
4
Lý Diệp Thịnh
5
Phối Hợp
6
Tiên Duyên Khó Cầu
7
Ngọc Thạch
8
Vài Năm Sau
9
Pháp Thuật
10
Tiếp Dẫn Pháp
11
Có Phản Ứng
12
Cực Kỳ Thông Minh
13
Đi Cầu Thân
14
Huyền Cảnh Luân
15
Đột Phá
16
Kim Quang Thuật
17
Nhòm Ngó
18
Đủ Tàn Nhẫn
19
Trường Hồ và Hạng Bình
20
Cố Gắng
21
Nạn Dân Tới
22
Nghiệt duyên (thượng)
23
Nạn Dân
24
Chết Người
25
Chờ Mong
26
Đều Có Linh Khiếu
27
Quy Định Tôn Môn
28
Không Tồi
29
Chỉnh hợp thế lực
30
Đại trượng phu thuận gió ôm trăng, cầm kiếm chỉ thiên hạ!
31
Tình Cảnh Chết Khá Nhiều
32
Đứng Đằng Sau Ta
33
Truyền Pháp Môn
34
Không Cần Khách Khí
35
Rắn Lớn
36
Thịt Rắn
37
Chuẩn Bị
38
Ngươi Có Muốn Đưa Tin Về Nhà?
39
Mang Lễ
40
Cầu viện
41
Khó Khăn
42
Không Gấp
43
Vạn Thiên Thương
44
Phường thị Tiên gia
45
Viết Thư Về Nhà
46
Mê Chướng Trận
47
Vụ Lý Mê Trận
48
Huyền Cảnh Linh Thề
49
Cuối Cùng
50
Ra Tay
51
Tới Đây
52
Quá Đa Nghi
53
Đột Phá Ngọc Kim Luân
54
Ổn Định Tâm Thần
55
Khó Khăn Kéo Tới
56
Yêu Quái Tới
57
Yêu vật Linh Sơ Luân
58
Đến giúp
59
Khó Khăn
60
Tạp Tu Bí Yếu
61
Đáng Hận
62
Làm chó sao có thể dễ chịu như làm chủ nhân chứ!
63
Nhập Môn
64
Đây là ý gì?
65
Ăn Tiệc
66
Lời Khen
67
Con lừa ngốc!
68
Thanh Thế Lớn
69
Trò Chuyện
70
Đi Chợ
71
Ta Lại Sợ Nuôi Không Sống
72
Thật Quả Quyết
73
Khó Khăn
74
Không Thể
75
Ngọc Kinh
76
Bàn Bạc Đối Sách
77
Phá Trận
78
Tấm Vải Trong Động
79
Trở về
80
Thái Âm Nguyệt Hoa
81
Kiểm Tra Động Phủ
82
Chia Công Việc
83
Đi Phường Thị Bán Đồ
84
Luyện Phù
85
Kiếm Quyết
86
Thông khí
87
Bỏ Lòng Đề Phòng
88
Chuyển Vị
89
Giận Giữ
90
Thế Hệ Sau
91
Ai Cũng Tâm Tính Thâm Trầm
92
Dạy Dỗ
93
Kịch hay xuất trường
94
Cấp Đăng Tề 2
95
Chuẩn bị phục kích
96
Tấn Công
97
Người Trông Coi Vọng Nguyệt Hồ
98
Vài Thủ Đoạn
99
Chiến Đấu Vẫn Kéo Dài
100
Thanh Trì Ma Môn
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 224