Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

59

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Hồng Hoang Thiên Đế

Truyện có 305 chương.
305
Kết cục
304
Biến Hóa (2)
303
Biến hóa (1)
302
Chân Hoàng Thiên chiến Tống Thư Liễu
301
Đấu Pháp
300
Kết thúc
299
Kiếm Linh của Vũ Phàm (2)
298
Kiếm Linh của Vũ Phàm (1)
297
Quyết đấu (3)
296
Quyết đấu (2)
295
Quyết đấu (1)
294
Bí cảnh tỷ võ
293
Tu Luyện Huyền Hỏa Phần Quyết (2)
292
Tu luyện Huyền Hỏa Phần Quyết (1)
291
Âm Sư
290
Một cái cớ
289
Giương đông kích tây
288
Gặp lại Lý Trường Ca
287
Đại Yến (3)
286
Đại Yến (2)
285
Đại yến (1)
284
Tiếp dẫn và tháp tùng
283
Chuyện Liên Hôn
282
Nỗi nhớ cố nhân
281
Lôi Linh Đan
280
Cảnh giới Kiếm Linh
279
Cửu Thiên Kiếm Quyết
278
Quyết Chiến (2)
277
Quyết chiến (1)
276
Ngươi có dám chiến với ta một trận
275
Tàn Sát Một Trận (2)
274
Tàn sát một trận (1)
273
Suỵt, nàng phải im lặng một chút!
272
Chuyện xưa
271
Tiên Sơn Chấp Pháp Sự
270
Thường Nhật
269
Khả Sát Bất Khả Nhục
268
Uyên Ương Cổ Tằm
267
Rút lui
266
"Khốn kiếp, tên ngu dốt đó là thủ hạ nhà ai?"
265
Thu đến tay
264
Ném đá xuống giếng!
263
Đá dò đường!
262
Xuất phát
261
Chuẩn bị hành động
260
Bích Hải Hồng Thủy Kiếm
259
Chiến (2)
258
Chiến (1)
257
Lôi đài tỷ võ
256
Mồi câu
255
Dạ Kiếm lâu
254
Kẻ quân tử
253
Dạo phố
252
Ngọc Lân thần thông
251
Một kiếm (2)
250
Một kiếm (1)
249
Nhất Niệm trở về!
248
Diều hâu
247
Biến cố (2)
246
Biến cố (1)
245
Kiếm Ý Chi Địa (2)
244
Kiếm Ý chi địa (1)
243
Kiếm Sơn
242
Hồi kết
241
Bọ ngựa bắt ve sầu (3)
240
Bọ ngựa bắt ve sầu (2)
239
Bọ ngựa bắt ve sầu (1)
238
Vây giết Độc Giao (3)
237
Vây giết Độc Giao (2)
236
Vây giết độc giao (1)
235
Tiến vào Đầm Nguyệt Sương
234
Xích Linh (2)
233
Xích Linh (1)
232
Gặp Lại Cố Nhân
231
Đầm Nguyệt Sương
230
Mộc Kiếm
229
Tần gia, Lăng gia
228
Độ Kiếp (2)
227
Độ Kiếp (1)
226
Luyện hóa Giao Long Tý
225
Thạch trận ở hậu sơn
224
Lôi Kiếp Chi Sự
223
Thành công một nửa!
222
Tiền bối ta có vấn đề muốn thỉnh cầu
221
Tò mò giết chết mèo
220
Nhất Mộng Khuynh Thành
219
Quyết định của Tư Phương Chính
218
Ra tay tương trợ
217
Nhậm gia bội kiếm
216
Liễu gia
215
Tiến về Thiên Hỏa Đế Quốc
214
Tra khảo!
213
Một con chó mực
212
Bách Hạc Sơn (2)
211
Bách Hạc Sơn (1)
210
Hai loại quật khởi khác biệt
209
Mua tin tức!
208
Nhậm gia sơn trạch
207
Chữa trị thương thế
206
Về nhà
Chọn khoảng: 305 - 206 205 - 106 105 - 6 5 - 1