Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

17

Nhân Vật

14

Thêm

Ủng Hộ Truyện Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão, Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack (Dịch) của tác giả Thành Nam Hữu Vũ Lạc Thành Tây

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện