Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

17

Nhân Vật

14

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão, Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack (Dịch) (14)

Âu Dương - 欧阳

Nhân vật chính

Tính danh: Âu Dương (người xuyên việt) Căn cốt: 1 Mị lực: 6 May mắn: 1 Tư chất đặc thù: Giá trị châ…

Lãnh Thanh Tùng - 冷青松

Tính danh: Lãnh Thanh Tùng (Vị Diện chi Tử) Căn cốt: 10+1 Mị lực: 10 May mắn: 10 Tư chất kiếm đạo: …

Trần Trường Sinh - 陈长生

Tính danh: Trần Trường Sinh (người trùng sinh) Căn cốt: 8 Mị lực: 9 May mắn: 7 Tư chất trận pháp: 1…

Bạch Phi Vũ - 白飞羽

Tính danh: Bạch Phi Vũ (Kiếm tiên Thượng Cổ chuyển thế) Căn cốt: 9 Mị lực: 10+1 May mắn: 1 Tư chất …

Hồ Đồ Đồ - 胡涂涂

Tính danh: Hồ Đồ Đồ (Cửu Vĩ thiên hồ ấu thể) Căn cốt: 10 Mị lực: 7 (vị thành niên) May mắn: 8 Tư ch…

Tiêu Phong - 萧峰

Tính danh: Tiêu Phong (tư chất Đại đế). Căn cốt: 0 Mị lực: 8 May mắn: 8 Tư chất luyện thể: 11 Kỹ nă…

Lăng Phong - 凌风

Tính danh: Lăng Phong (Đại đệ tử của chưởng môn) Căn cốt: 8 Mị lực: 8 May mắn: 8 Tư chất kiếm đạo: …

Tổ Uyên - 祖渊 || Lâm Phong - 林风

Tính danh: Tổ Uyên (Thánh tử Yêu tộc) Căn cốt: 10+1 Mị lực: 8 May mắn: 7 Tư chất kiếm đạo: 10 Kỹ nă…

Tô Linh Nhi - 苏灵儿

Tính danh: Tô Linh Nhi (Trưởng đại đệ tử của Ngọc Nữ phong) Căn cốt: 7 Mị lực: 9 May mắn: 6 Tư chất…

Tuệ Trí - 慧智

Tính danh: Tuệ Trí (ngụy Thánh tử Phật môn) Căn cốt: 9 Mị lực: 9 May mắn: 9 Tư chất Phật đạo: 11 Kỹ…

Thường Hiểu Nguyệt - 常晓月

Tính danh: Thường Hiểu Nguyệt (Thôn Thiên mãng thời kỳ thanh niên) Căn cốt: 8 Mị lực: 10 May mắn: 6…

Động Hư Tử - 洞虚子

Tính danh: Động Hư Tử Tu vi: Độ Kiếp tầng chín Căn cốt: 10 Mị lực: 10 May mắn: 10 Tư chất kiếm đạo:…

Hồ Vân

Tính danh: Hồ Vân (phó tông chủ Thanh Vân tông, người lật sách) Tu vi: ??? Căn Cốt: ??? Mị lực: ???…

Thái A

Tính danh: Thái A (tông chủ Kiếm tông) Tu vi: Độ Kiếp kỳ tầng chín Căn cốt: 10 Mị lực: 9 May mắn: 9…