Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thể Loại Truyện Nữ Hiệp

Truyện Nữ Hiệp Mới Cập Nhật

Truyện Nữ Hiệp Là Gì?

Nội dung tương tự như thể loại Kiếm Hiệp nhưng nhân vật chính là nữ, hoặc trong truyện nhân vật nữ chủ động trượng nghĩa hành hiệp, không vô dụng như "bình hoa di động".