Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thể Loại Truyện Tiểu Thuyết Lãng Mạn

Truyện Tiểu Thuyết Lãng Mạn Mới Cập Nhật

Truyện Tiểu Thuyết Lãng Mạn Là Gì?

Tiểu thuyết lãng mạn, tiểu thuyết diễm tình hay tiểu thuyết ngôn tình là một thuật ngữ tạm thời để mô tả dòng văn xuôi (hoặc đôi khi văn vần) khai thác các mối quan hệ tình cảm giữa người với người, thông thường có một kết thúc hạnh phúc và có hậu. Theo cách phân loại của giới nghiên cứu văn chương Trung Hoa, thứ tiểu thuyết này đôi khi được liệt vào dạng dành cho người trưởng thành.