Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

11

Bình

468

Nhân Vật

1

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt (1)

Trần Nguyên Hoàng

Nhân vật chính