Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

1

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Xuyên Qua Tokyo Thời Kỳ Bong Bóng (1)

Hanyu Hideki

Nhân vật chính

kẻ xuyên việt