Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

29

Bình

121

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Xích Tâm Tuần Thiên (Dịch.) (29)

Luyện Khí Tầng Tám ·
1 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Biết khi nào mới đến chương a vọng về nhà đây :(

Luyện Khí Tầng Hai ·
50 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ra chuơng nhanh chút nha

Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
50 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đẩy 100kp, ra cháp nhiều chút đi. Chậm quá. Cả tuần được mấy chương

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Khát chương như khát nước

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Thiếu chương 340.

Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Thiếu chương 340

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
100 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Mới đọc 200c đầu, chuyện chậm rãi, k buff, nhân vật cả chính lẫn phụ đều rất màu sắc.

Phàm Nhân ·
10 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Siêu phẩm mong nhóm dịch dịch thật nhanh và chuẩn

Luyện Khí Tầng Mười ·
100 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Ra nhanh đi, đang đọc hay

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện càng ngày càng hay.