Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

29

Bình

123

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Xích Tâm Tuần Thiên (Dịch.)

Truyện có 3464 chương.
3464
Hòa thượng Tu Di Sơn có thể chết không? (2)
3463
Hòa thượng Tu Di Sơn có thể chết không? (1)
3462
Chúng sinh đều có tiếc nuối (3)
3461
Chúng sinh đều có tiếc nuối (2)
3460
Chúng sinh đều có tiếc nuối (1)
3459
Ngươi thấy ta có đặc sắc không? (3)
3458
Ngươi thấy ta có đặc sắc không? (2)
3457
Ngươi thấy ta có đặc sắc không? (1)
3456
Cuộc đời này như sân khấu kịch (4)
3455
Cuộc đời này như sân khấu kịch (3)
3454
Cuộc đời này như sân khấu kịch (2)
3453
Cuộc đời này như sân khấu kịch (1)
3452
Hạt cát hóa tiếng kiếm ngân (3)
3451
Lòng người khó dò
3450
Hạt cát hóa tiếng kiếm ngân (1)
3449
Linh tộc
3448
Vách đứng ngàn trượng, không phải không có dục vọng thì sẽ không sợ hãi gì (2)
3447
Vách đứng ngàn trượng, không phải không có dục vọng thì sẽ không sợ hãi gì (1)
3446
Thần phù vân hải (2)
3445
Thần phù vân hải (1)
3444
Danh này, hùng tráng thay (3)
3443
Danh này, hùng tráng thay (2)
3442
Danh này, hùng tráng thay (1)
3441
Thiên Kiếp (3)
3440
Thiên Kiếp (2)
3439
Thiên Kiếp (1)
3438
Thời gian thấm thoắt thoi đưa (2)
3437
Thời gian thấm thoắt thoi đưa (1)
3436
Ta không dám nói ra tên của nó (3)
3435
Ta không dám nói ra tên của nó (2)
3434
Ta không dám nói ra tên của nó (1)
3433
Ngày nào đó ta trở thành Đại Đế (3)
3432
Ngày nào đó ta trở thành Đại Đế (2)
3431
Ngày nào đó ta trở thành Đại Đế (1)
3430
Tam Ác Kiếp Quân, vấn ác chi cục (3)
3429
Tam Ác Kiếp Quân, vấn ác chi cục (2)
3428
Tam Ác Kiếp Quân, Vấn Ác Cục (1)
3427
Các ngươi không cần phải sợ (3)
3426
Các ngươi không cần phải sợ (2)
3425
Các ngươi không cần phải sợ (1)
3424
Cát quang phiến vũ ứng tại, tuyết nê hồng trảo hà cầu [*] (3)
3423
Cát quang phiến vũ ứng tại, tuyết nê hồng trảo hà cầu [*] (2)
3422
Cát quang phiến vũ ứng tại, tuyết nê hồng trảo hà cầu [*] (1)
3421
Trong này có vô hạn khả năng (3)
3420
Trong này có vô hạn khả năng (2)
3419
Trong này có vô hạn khả năng (1)
3418
Phi Quang Phi Quang, mời ngươi một chén rượu (3)
3417
Phi Quang Phi Quang, mời ngươi một chén rượu (2)
3416
Phi Quang Phi Quang, mời ngươi một chén rượu (1)
3415
Đều nằm trong tính toán (3)
3414
Đều nằm trong tính toán (2)
3413
Đều nằm trong tính toán (1)
3412
Trăm đời sao chuộc được! (3)
3411
Trăm đời sao chuộc được! (2)
3410
Trăm đời sao chuộc được! (1)
3409
Bờ bên kia ở đâu (2)
3408
Bờ bên kia ở đâu (1)
3407
Hôm nay là ngày lành, nay duyên tận duyên đẹp (3)
3406
Hôm nay là ngày lành, nay duyên tận duyên đẹp (2)
3405
Hôm nay là ngày lành, nay duyên tận duyên đẹp (1)
3404
Một quân Lạn Kha 500 năm (3)
3403
Một quân Lạn Kha 500 năm (2)
3402
Một quân Lạn Kha 500 năm (1)
3401
Thời gian sai lệch (3)
3400
Thời gian sai lệch (2)
3399
Thời gian sai lệch (1)
3398
Thần Tiêu Cục (3)
3397
Thần Tiêu Cục (2)
3396
Thần Tiêu Cục (1)
3395
Tự có kẻ đến sau (2)
3394
Tự có kẻ đến sau (2)
3393
Tự có kẻ đến sau (1)
3392
Mê đồ tri văn (3)
3391
Mê đồ tri văn (2)
3390
Mê đồ tri văn (1)
3389
Người hôm nay nhìn lại quá khứ (3)
3388
Người hôm nay nhìn lại quá khứ (2)
3387
Người hôm nay nhìn lại quá khứ (1)
3386
Không chừng nơi này thật sự có rồng!
3385
Người đánh cờ cũng là con cờ (3)
3384
Người đánh cờ cũng là con cờ (2)
3383
Người đánh cờ cũng là con cờ (1)
3382
Lan Nhân Nhứ Quả (3)
3381
Lan Nhân Nhứ Quả (2)
3380
Lan Nhân Nhứ Quả (1)
3379
Không cho nói, không được nhúc nhích (3)
3378
Không cho nói, không được nhúc nhích (2)
3377
Không cho nói, không được nhúc nhích (1)
3376
Chúng ta sinh ra vào bể khổ, khóc lóc tại lồng giam (3)
3375
Chúng ta sinh ra vào bể khổ, khóc lóc tại lồng giam (2)
3374
Chúng ta sinh ra vào bể khổ, khóc lóc tại lồng giam (1)
3373
Như mộng huyễn bọt nước (3)
3372
Như mộng huyễn bọt nước (2)
3371
Như mộng huyễn bọt nước
3370
Vô duyên không cầu (2)
3369
Vô duyên không cầu (1)
3368
Thiên ý thâm hải xúc ám tiêu (4)
3367
Thiên ý thâm hải xúc ám tiêu (3)
3366
Thiên ý thâm hải xúc ám tiêu (2)
3365
Thiên ý thâm hải xúc ám tiêu (1)