Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

2

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Tu tiên: Vừa Bắt Đầu Lại Có Tu VI Kim Đan (2)

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Good job

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay, bố cục rõ ràng, hành văn mạch lạc