Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

3

Nhân Vật

2

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Trùng Sinh Vì Cá, Mười Năm Thành Giao, Trăm Năm Hóa Long! (Dịch) (2)

🌠⋆Cổ Dạ ⋆🌠

Nhân vật chính

Là một thanh niên xuyên việt thành cá chép, nhờ có hệ thống mà được bước trên con đường tu luyện. T…

🌠⋆ Đồng Mục ⋆🌠

Là Tế Tự đầu tiên của Cổ Dạ. Sau khi tỷ tỷ được Cổ Dạ cứu thoát khỏi tình cảnh bị đem đi hiến tế, …