Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

5

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện

Truyện có 98 chương.
1
Sống Lại Thành Cặn Bã
2
Nam Chính Chịu Ngược
3
Nam Chính, Ta Nên Làm Gì Với Ngươi Đây
4
Quy Tắc Trừ Điểm Của Hệ Thống
5
Nhiệm Vụ Đến Rồi
6
Nhiệm Vụ Không Xong Rồi
7
Hãm Hại Nam Chính Không Thương Lượng
8
Đánh Một Chưởng, Cho Một Trái Táo Ngọt
9
Tu Luyện Nhiều Gian Nan Đến Thế
10
Nhiệm Vụ Cày Điểm Mới
11
Nam Chính Ngươi Đứng Cho Vững
12
Điên Cuồng Cày Độ Hảo Cảm
13
Độ Hảo Cảm Cày Ra Sao
14
Bối Cảnh Có Thể Đừng Dung Tục Vậy Không
15
Cái Gọi Là Đãi Ngộ Của Nhân Vật Chính
16
Phản Diện Cướp Đất Diễn Của Nữ Chính Là Thế Nào
17
Phản Diện Kiêu Đến Vậy
18
Nam Chính Hắc Rồi Hắc Rồi Hắc Rồi
19
Hắc Hóa Đại Pháp Hảo
20
Phiền Não Của Nhân Vật Phản Diện
21
Cuối Cùng Cũng Nuôi Lớn Nam Chính Rồi
22
Cuối Cùng Cũng Nuôi Lớn Nam Chính Rồi 2
23
Phản Diện Kiêu Đến Vậy 2
24
Phản Diện Kiêu Đến Vậy 3
25
Tư Thế Chính Xác Để Phản Diện Đá Nam Chính
26
Tư Thế Chính Xác Để Phản Diện Đá Nam Chính 2
27
Tư Thế Chính Xác Để Phản Diện Đá Nam Chính 3
28
Hệ Thống Mày Ra Đây Tao Đảm Bảo Không Đập Nát Mày
29
Hệ Thống Không Nhờ Vả Được
30
Cày Thần Khí Giả Chết
31
Đếm Ngược Đến Lúc Nam Chính Trở Về
32
Trùng Phùng
33
Trùng Phùng 2.0
34
Hắc Hóa Đại Pháp Hảo (hảo Cái Đầu Ý)
35
Thanh Toán Nợ Nần Bước Đầu Tiên
36
Sóng Này Chưa Qua Sóng Khác Đã Tới
37
Thủy Lao
38
Thủy Lao 2.0
39
Phòng Tối 3.0
40
Chạy Trối Chết
41
Chạy Trối Chết 2.0
42
Loạn Đấu
43
Nhân Vật Chính Chết, Hết Phim
44
Tay Động Trùng Sinh
45
Văn Hóa Của Ma Tộc
46
Bắt Giữ
47
Toàn Hắc
48
Chỉ Số Ngầu Tăng Vọt
49
Cánh Cửa Đến Thế Giới Mới
50
Cánh Cửa Đến Thế Giới Mới 2
51
Lấp Hố
52
Xuân Sơn Hận
53
Không Chốn Dung Thân
54
Chương 54
55
Khuynh Hướng M
56
Người Trong Quan Tài
57
Phó Bản Thánh Lăng 2
58
Khốn Cảnh
59
Tan Băng
60
Lấy Thân Bảo Hộ
61
Ngày Độc Thân – Canh 1
62
Ngày Độc Thân – Canh 2
63
Thổ Lộ Cuồng Ma
64
Hẹn Hò
65
Quý Hội Quá Loạn*
66
Quý Hội Quá Loạn
67
Ba Người Ở Bên Nhau Nhất Định Có Chuyện
68
Chiêu Hoa Tự
69
Thân Thế
70
Nhiệm Vụ Thất Bại 1
71
Trình Tự Trừng Phạt Của Hệ Thống
72
Thân Thế Thẩm Cửu
73
Thân Thế Thẩm Cửu 2
74
Đúng Hẹn
75
Moa Moa Đa *
76
Vực Thẳm Lại Tới
77
Mai Cốt Lĩnh
78
Chiến Boss
79
Chấp Niệm
80
Giao Hòa Cứu Vớt Thế Giới
81
Đại Kết Cục
82
Phiên Ngoại: Băng Muội Và Băng Ca Quyết Đấu Đỉnh Cao 1
83
Phiên Ngoại: Băng Muội Và Băng Ca Quyết Đấu Đỉnh Cao 2
84
Pn: Băng Muội Và Băng Ca Quyết Đấu Đỉnh Cao 3
85
Pn: Băng Muội Và Băng Ca Quyết Đấu Đỉnh Cao 4
86
Phiên Ngoại: Nhớ Một Lần Cùng Liễu Đại Thần Đánh Mị Yêu
87
Trúc Chi Từ 1
88
Trúc Chi Từ 2
89
Phiến Đoạn Đặc Sắc Của Xuân Sơn Hận
90
Phiên Ngoại: Lạc Thẩm Cp Tương Tính Tùy Tùy Tiện Tiện 100 Câu Hỏi
91
Tuần Trăng Mật Còn Nợ
92
Nhạc Thanh Nguyên Và Thẩm Thanh Thu
93
Đâm Máy Bay Kỳ Ngộ Ký 1
94
Đâm Máy Bay Kỳ Ngộ Ký 2
95
Đâm Máy Bay Kỳ Ngộ Ký 3
96
Đâm Máy Bay Kỳ Ngộ Ký 4
97
Đâm Máy Bay Kỳ Ngộ Ký 5
98
Đâm Máy Bay Kỳ Ngộ Ký 6 (lời Kết)
Chọn khoảng: 1 - 98