Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

28

Bình

211

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần (Dịch) (28)

Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
2
Đánh Giá
Thấp Độ YY

né cái nhóm dịch này xa ra

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
2
Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện ra full rồi mà dịch giả xón như táo bón, ngày đc 1c thì vcl thật

Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
3.5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay nhưng dịch k có tâm chút nào, đọc khó muốn chết. Lúc thì lặp chữ, lúc thì mất chữ. Dịch lấy tiền dịch có tâm chút các bạn ơi

Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
3.5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện viết khá đấy nhưng câu chữ quá. Đọc lan man , đọc còn khó chịu hơn cả đế bá

Kết Đan Hậu Kỳ ·
1 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Võng du k ra võng du, tu tiên d ra tu tiên :))

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Xin mã mua giảm giá 35%

Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
2
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đọc truyện từ ngày đầu, giờ táo bón ngày ra được 1 chương, quá chán

Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đang dịch ầm ầm đọc sắp hết tới nơi rồi thì lại ngày/1 chương.. r tới năm nào xong bộ truyện hả dịch giả? 😕

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ra nhanh đi bạn ơi

Luyện Khí Tầng Bảy ·
12 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay