Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Trọng Sinh 1980: Bắt Đầu Cưới Tỷ Tỷ Khuê Mật (2)

Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay. Tình cảm. Không ngựa giống. Không não tàn. Tình tiết tương đối nhẹ nhàng.

Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay