Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

32

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Trạch Thiên Ký

Truyện có 1237 chương.
1
Chương 1: Tự chương: Xuống núi
2
Q.1 - Chương 2: Tại Sao
3
Q.1 - Chương 3: Đó Là Một Cái Tên Tầm Thường, Nhưng, Là Tên Của Ta
4
Quyển 1 - Chương 4: Thiên Đạo viện
5
Quyển 1 - Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục
6
Quyển 1 - Chương 6: Mở đề vui mừng
7
Chương 7: Trần Đường gặp gỡ
8
Chương 8: Trích Tinh
9
Chương 9: Ta Đã Làm Sai Chuyện Gì Sao?
10
Chương 10: Ngày Nào Lên Thanh Vân
11
Chương 11: Hai Người Này
12
Chương 12: Bằng Hữu Làm Cho Người Ta Không Còn Lời Nào Để Nói (Thượng)
13
Chương 13: Bằng Hữu Làm Cho Người Ta Không Còn Lời Nào Để Nói (Hạ)
14
Chương 14: Từ Hữu Dung
15
Chương 15: Một Con Dê Đen
16
Chương 16: Một Gian Học Viện < Cài Đặt>
17
Chương 17: Tân Sinh Của Quốc Giáo Học Viện (Thượng) < Cài Đặt>
18
Chương 18: Tân Sinh Của Quốc Giáo Học Viện (Trung) < Cài Đặt>
19
Chương 19: Tân Sinh Của Quốc Giáo Học Viện (Hạ) < Cài Đặt>
20
Chương 20: Trang Thứ Nhất
21
Chương 21: Phương Pháp Đọc Sách < Cài Đặt>
22
Chương 22: Đơn Giản Như Vậy
23
Chương 23: Đại Dương Tinh Thần
24
Chương 24: Ngàn Vạn Tinh Thần, Chỉ Lấy Một Viên
25
Chương 25: Cam Lộ Đài Và Bách Thảo Viên < Cài Đặt>
26
Chương 26: Hậu Tích
27
Chương 27: Đã Nhiều Năm < Cài Đặt>
28
Chương 28: Vượt Tường Gặp Hắc Bào
29
Chương 29: Một Lời Kinh Phong Vũ
30
Chương 30: Sách Cũ Thay Trang Mới
31
Chương 31: Khi Trời Sập Xuống, Có Hắn Phía Trước
32
Chương 32: Tiên Sinh, Ngươi Hãy Thu Ta Đi
33
Chương 33: Bái Sư
34
Chương 34: Bái Sư (Hạ) < Cài Đặt>
35
Chương 35: Dâm Tặc? Phế Vật? < Cài Đặt>
36
Chương 36: Cảm Ơn
37
Chương 37: Bài Học Đầu Tiên
38
Chương 38: Chỉ Điểm
39
Chương 39: Từ Bách Thảo Viên Tới Quốc Giáo Học Viện
40
Chương 40: Đêm Đầu Tiên
41
Chương 41: Trang Hoán Vũ
42
Chương 42: Tiếng Cười
43
Chương 43: Tiểu Quái Vật Của Tông Tự Sở
44
Chương 44: Ta Tên Là Lạc Lạc
45
Chương 45: Uy Vũ Sinh Phong
46
Chương 46: Mao Thu Vũ
47
Chương 47: Bóng Dáng Cùng Quýt Xanh
48
Chương 48: Bên Trên Dong Thụ
49
Chương 49: Giáo Côn
50
Chương 50: Đồng Châm
51
Chương 51: Có Chút Loạn
52
Chương 52: Dự Tiệc
53
Chương 53: Trong Vị Ương Cung
54
Chương 54: Một Đạo Xuân Phong Trong Đêm
55
Chương 55: Vấn Đề Nhân Phẩm
56
Chương 56: Vấn Đề Công Bình
57
Chương 57: Đồng Cung Chi Tù
58
Chương 58: Một Mình Xông Long Đàm
59
Chương 59: Một Tên Thiếu Niên Độc Thoại Trước Hắc Sắc Cự Long
60
Chương 60: Đẩy Điện Mà Vào
61
Chương 61: Xin Cho Ta Nói Với Ngươi Một Chữ
62
Chương 62: Chi Chi
63
Chương 63: Đúng Lúc
64
Chương 64: Hỏi Thế Gian
65
Chương 65: Nàng Là Vị Hôn Thê Của Ta
66
Chương 66: Bạch Hạc Làm Bằng (Thượng)
67
Chương 67: Bạch Hạc Làm Bằng (Hạ)
68
Chương 68: Bạch Đế Làm Họ (Thượng)
69
Chương 69: Bạch Đế Làm Họ (Hạ)
70
Chương 70: Có Một Thiếu Niên
71
Chương 71: Người Thứ Tư
72
Chương 72: Xin Chỉ Giáo
73
Chương 73: Ý Nan Bình
74
Chương 74: Kiếm Của Thiếu Niên
75
Chương 75: Băng Vân Loạn
76
Chương 76: Các Thiếu Niên Không Tệ
77
Chương 77: Tứ Cửu Thành Nói Chuyện Xưa
78
Chương 78: Đông Lâm Dã Quận Diệu Thất Tinh
79
Chương 79: Từ Sơn Dã Tới Triều Đình
80
Chương 80: Cuộc Chiến Truyền Lại Đời Sau?
81
Chương 81: Kiếm Của Lạc Lạc
82
Chương 82: Tiên Thanh Vang Vọng
83
Chương 83: Chuyến Xe Đêm
84
Chương 84: Nói Chuyện Trong Đêm
85
Chương 85: Phá Viện (Thượng)
86
Chương 86: Phá Viện (Trung)
87
Chương 87: Phá Viện (Hạ)
88
Chương 88: Các Thiếu Niên Quốc Giáo Học Viện Phản Kích
89
Chương 89: Phá Màn Mưa
90
Chương 90: Nhanh Hơn, Cứng Hơn, Mạnh Hơn
91
Chương 91: Viện Môn Và Nhân Tâm
92
Chương 92: Người Gác Cổng, Nói Chuyện, Người Trên Giường
93
Chương 93: Một Trận Mưa Thu Kỳ Lạ
94
Chương 94: Chiến Một Tòa Kinh Đô (Thượng)
95
Chương 95: Chiến Một Tòa Kinh Đô (Trung)
96
Chương 96: Chiến Một Tòa Kinh Đô (Hạ)
97
Chương 97: Thu Vũ Giáo Viện Huyết Án
98
Chương 98: Nghe Một Vị Nương Nương
99
Chương 99: Tu Hành, Cao Hơn Sinh Tử
100
Chương 100: Niên Đại Dã Hoa Đua Nở Khắp Núi