Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Nhân Vật

Thêm

Toàn Dân Cầu Sinh: Mở Đầu Gấp Trăm Lần Tốc Độ Tu Luyện

Thể loại Khoa Huyễn
Trạng thái Còn tiếp
Số chương 1388
Cập nhật

Giới Thiệu Truyện Toàn Dân Cầu Sinh: Mở Đầu Gấp Trăm Lần Tốc Độ Tu Luyện

Dương lịch 2052 năm, A quốc khai thác dưới đất quặng mỏ lúc ngoài ý muốn đào ra Thâm Uyên lối đi, toàn cầu xôn xao. Đồng thời, thế giới ý chí hiển hóa mười tấm xếp hạng Kim bảng, ( Linh Lực Kim Bảng ) ( Huyết Mạch Kim Bảng ) ( Sủng Thú Kim Bảng ) ( Chiến Trận Kim Bảng ). . . Lấy Kim bảng xếp hạng phát thưởng cho. Vị trí đầu não đạp bảng người, còn có duy nhất thần cấp khen thưởng! Nhìn thiên hàng dị tượng, thế nhân cho là cơ hội giáng thế. Chỉ có trọng sinh trở về Sở Phong rõ ràng, Thâm Uyên hiện, đại kiếp lên. Đây là nhân loại hạo kiếp, hắn cần phải chiếm đoạt hết thảy tiên cơ nghịch thiên cải mệnh! "Thứ nhất linh lực người tu luyện! Lên đỉnh Linh Lực Kim Bảng, lấy được gấp trăm lần tốc độ tu luyện." "Thứ nhất cao đẳng huyết mạch kẻ nắm giữ! Lên đỉnh Huyết Mạch Kim Bảng, lấy được vạn cổ Bất Hủ huyết mạch chi nguyên." "Thứ nhất khế ước vương cấp sủng thú! Lên đỉnh Sủng Thú Kim Bảng, lấy được thượng cổ Tổ Long chi hồn." . . . Ba năm sau, Thâm Uyên ác ma xông phá đại địa, nhân loại phòng tuyến không chịu nổi một kích. Thế nhân đang lúc tuyệt vọng, khiếp sợ phát hiện, có một người đàn ông, một người càn quét Thâm Uyên. "Là hắn! Thập đại xếp hạng Kim bảng người thứ nhất!" "Làm sao có thể! Hắn làm sao có thể thu phục mấy vạn thần sủng?" "Không có khả năng! Được xưng khó khăn nhất thu góp cấp độ sử thi thần trang, thiên thần liên minh tại sao sẽ ở trên người hắn ?" "Trời ơi, hắn làm sao có thể cường thành như vậy ?"

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Toàn Dân Cầu Sinh: Mở Đầu Gấp Trăm Lần Tốc Độ Tu Luyện!