Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Nhân Vật

Thêm

YY-Dịch

Toàn Cầu Cao Võ: Cày Quái Thành Thần, Ta Đánh Xuyên Qua Nhân Loại Cấm Khu (Dịch)

Thể loại Đô Thị
Trạng thái Còn tiếp
Số chương 180
Cập nhật

Giới Thiệu Truyện Toàn Cầu Cao Võ: Cày Quái Thành Thần, Ta Đánh Xuyên Qua Nhân Loại Cấm Khu (Dịch)

Dị không gian xâm lấn, lam tinh động thực vật biến dị cuồng bạo, nhân loại bị ép nhường ra mảng lớn đất đai, khu vực dị thú hoạt động, được xưng là hoang nguyên.

Giang Hàn thức tỉnh thiên phú đẳng cấp thấp nhất, ngoài ý muốn khóa lại hệ thống Game Online.

Chỉ cần giết quái, thì có thể thu được lấy được kinh nghiệm giá trị thăng cấp.

"Chúc mừng kí chủ đánh giết Lĩnh Chủ cấp dị thú Cương Tông Dã Trư Vương, lấy được kinh nghiệm 58965."

"Chúc mừng kí chủ sử dụng thiên phú thẻ thăng cấp, trước mắt thiên phú tăng lên một giai."

"Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng ngoài định mức thiên phú thẻ * 1."

Tất cả mọi người xem hoang nguyên là cấm khu, lo lắng hãi hùng, chỉ có Giang Hàn xem hoang nguyên là thiên đường, vui đến quên cả trời đất.

"Không có ai biết Giang Hàn hạn mức cao nhất ở nơi nào, tất cả mọi người chỉ biết là, hắn lấy lực lượng một người, giết sạch toàn bộ hoang nguyên!"

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Toàn Cầu Cao Võ: Cày Quái Thành Thần, Ta Đánh Xuyên Qua Nhân Loại Cấm Khu (Dịch)!