Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

7

Bình

29

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Thức Tỉnh Hình Xăm (Bản Dịch) (7)

Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Tiếp đi bạn

Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Tác giả bạo chương nhiều nhiều đi. Chứ chuyện hay mà ra ít quá, đọc nản lắm

Luyện Khí Tầng Mười ·
20 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, main bá đạo

Luyện Khí Tầng Mười ·
50 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

cầu bạo chương

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Bạo chương đi tác ơi

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Mlem mlem mlem