Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

28

Bình

111

Nhân Vật

4

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật (Dịch) (4)

Trần Mặc

Nhân vật chính

Chủ nhân của Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật, người thành lập nên tập đoàn Kiến Hành Quân. Tính cách của…

Hà Tiểu Ngư

Nhân vật chính

Người yêu của Trần Mặc và ở bên cạnh hắn ngay từ ban đầu. Cô làm một trong những nhân viên cốt cán …

Triệu Mẫn

Nhân vật chính

Tổng giám đốc của tập đoàn Kiến Hành Quân. Cô là người phụ giúp Trần Mặc quản lý tất cả các sự vụ c…

Mặc Nữ

Nhân vật chính

Là một thực thể trí tuệ phát sinh do Trần Mặc phát minh, có khả năng len lỏi khắp thế giới Internet…