Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Thú Hóa Thời Đại: Ta Một Tay Đánh Thần Thú Kêu Khóc

Thể loại Trọng Sinh
Trạng thái Còn tiếp
Số chương 1

Giới Thiệu Truyện Thú Hóa Thời Đại: Ta Một Tay Đánh Thần Thú Kêu Khóc

Liên Bang Lịch năm 1000, toàn nhân loại xuyên qua tới Vĩnh Hằng Đại Lục.

Nhân tộc thức tỉnh thú hóa thiên phú, cùng vạn tộc chiến đấu.

Thức tỉnh đê đẳng nhất thiên phú Ninh Cửu U, một đường nghịch thiên chiến.

Thế nhưng vẫn không cách nào ngăn trở được nhân tộc suy vong.

Trọng sinh một kiếp, hắn nguyện vì nhân tộc đăng đỉnh Vĩnh Hằng đại lục, chiến tiên ma thần phật.

Chiến đến điên đảo thương khung, chiến đến thương thiên cực lạc.

P/S: 

Thiên thú chia thành:

Nô Bộc tiểu thú

Linh Cấp yêu thú

Thống Cảnh ma thú

Quân chủ chiến thú

Đế hoàng vương thú...

Cảnh giới chia thành:

Phàm cảnh

Linh cảnh

tướng cảnh

thống cảnh

quân chủ cảnh

đế hoàng cảnh...

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thú Hóa Thời Đại: Ta Một Tay Đánh Thần Thú Kêu Khóc!

Chương Mới Nhất Thú Hóa Thời Đại: Ta Một Tay Đánh Thần Thú Kêu Khóc

Thành công giác tỉnh
Ch.2
Nhân tộc ngã xuống - trọng sinh
Ch.1