Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Nhân Vật

2

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Thiên Cẩu (2)

Đặng Diệu Hà

Nhân vật chính

Đặng Diệu Hà hay còn gọi là Tiểu Hà

Tiểu Bạch

Nhân vật chính

Nhân vật chính. Yêu cẩu