Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

9

Bình

9

Nhân Vật

1

Thêm

Đề cử / Review truyện Thi Vương Trỗi Dậy, Bắt Đầu Thu Thập Huyết Nhục (Dịch) (9)

Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

bị mất chương 782-786 ad ơi

Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Chán tiên hiệp, sang truyện này mới lạ, hay . Đọc đổi gió.

Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay , mong dịch giả ra chương đều

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

bắt đầu khá cuốn. hi vọng sẽ duy trì phong độ

Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện quốn đọc ok, xin mã giảm giá

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện khá cuốn xin code bạn ơi

Kết Đan Sơ Kỳ ·
5 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện ổn. Xin mã giảm giá

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay đấy. Mô típ mới lạ ko râp khung. Cố lên dịch giả

Luyện Khí Tầng Mười ·
20 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện motip mới lạ , xin mã giảm giá