Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

22

Nhân Vật

1

Thêm

Đề cử / Review truyện Thế Giới Thần Quỷ: Ta Treo Cẩu Máy Thành Trường Sinh (Bản Dịch) (1)

Luyện Khí Tầng Tám ·
10 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện vẫn đang rất hay, cầu ra chương đều