Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

13

Bình

24

Nhân Vật

2

Thêm

Ủng Hộ Truyện Thập Niên 90: Thần Thám Hương Giang (Dịch) của tác giả Khinh Hầu

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
1111